Pro InAttend Connector

Produktblad

ProOptis InAttend Connector ger viktiga insikter och statistik om alla inkommande samtal som placeras i kö eller hos växeln. Verktyget genererar rapporter om antalet samtal som hanteras (interna/externa), obesvarade samtal, svarstider, kvalitetsmått för svar, optimal bemanning när det gäller växeloperatörer med mera. Läs mer här