Optimera och förenkla dina IT-investeringar och användandet

Du ser IT-tjänster, moln, kostnader och manuellt arbete.
Vi ser värdeskapande och ökad kundnytta.

Vad gör ProOpti

ProOpti tillhandahåller en mjukvara för Technology Expense Management som minskar stress och manuellt arbete i hanteringen av IT- och kommunikationstjänster, vilket ökar affärsvärdet och kundnyttan. ProOptis mjukvara, Pro, driver verksamhetseffektivitet och säkerställer nöjdare slutanvändare genom smidig kostnadshantering och prognosstöd, insikt om IT-tjänsters nyttjande samt uppföljning av servicenivåer.

Se hur ProOptis lösning kan hjälpa er att få koll på era IT-investeringar, både kostnader och användande

I vår demofilm kommer Johan och Niklas att visa valda delar ur lösningen Pro, samt berätta om affärsvärdet och kundnyttan med Pro. 

Få ett smakprov från demon eller registrera dig för att se hela demon.


Insikt om IT-tjänster

Öka kännedomen om hur och vilka applikationer och enheter som används av medarbetarna för att optimera investeringar och undvika dyra felsatsningar.

Kostnadshantering och prognosstöd

Öka medvetenheten om IT-kostnader i organisationen med syftet att sänka kostnaderna, men även förenkla processen att fördela kostnaderna internt kring IT-investeringar, för att nå effektiv digitalisering. Detta är grunden till prognosstöd och IT-budgetarbete.

Uppföljning av servicenivåer

Framgångsrika organisationer behöver tydligt definierade och mätbara servicenivåer på samtals- och IT-tjänster. Pro säkerställer att organisationen får kontinuerlig och tydlig återkoppling på att kunderna får bästa tänkbara service samtidigt som man uppfyller de satta servicenivåerna.

Test: Har du koll på era IT-kostnader?

Att ha koll på alla IT-kostnader, som utrustning, licenser och abonnemang, i organisationen, är både tidskrävande och kostsamt. 

Ta reda på hur bra koll du har. Svara på 10 snabba frågor och få svar direkt!

Det senaste på vårt kunskapscenter

Några av våra nyaste tillskott

Ordning och reda på alla prylar, tjänster, licenser och kostnader

Webbinarie

Ordning och reda på alla prylar, tjänster, licenser och kostnader

Karlskrona kommun

Kundcase

Karlskrona kommun

Pro Produktöversikt

Produktblad

Pro Produktöversikt

Optimera dina IT-kostnader med hjälp av användarna

Produktblad

Optimera dina IT-kostnader med hjälp av användarna

PC-jätten Lenovo - ProOptis TEM-lösning, en räddare i nöden

Kundcase

PC-jätten Lenovo - ProOptis TEM-lösning, en räddare i nöden

Säkerställ en lyckad UC&C-investering

Whitepaper

Säkerställ en lyckad UC&C-investering