Optimera och förenkla dina IT-investeringar och användandet

Du ser IT-tjänster, moln, kostnader och manuellt arbete.
Vi ser värdeskapande och ökad kundnytta.

Vad gör ProOpti

ProOpti tillhandahåller en mjukvara för Technology Optimization Management som minskar stress och manuellt arbete i hanteringen av IT- och kommunikationstjänster, vilket ökar affärsvärdet och kundnyttan. ProOptis mjukvara, Pro, driver verksamhetseffektivitet och säkerställer nöjdare slutanvändare genom smidig kostnadshantering och prognosstöd, insikt om IT-tjänsters nyttjande samt uppföljning av servicenivåer.

Trött på tung och dyr administration?

Med vår Technology Optimization Management-lösning kan du samla all information om IT-kostnader, statistik och användandet på ett ställe. Snabbare, smartare och enklare, både administrativt och ekonomiskt.

Insikt om IT-tjänster

Öka kännedomen om hur och vilka applikationer och enheter som används av medarbetarna för att optimera investeringar och undvika dyra felsatsningar.

Kostnadshantering och prognosstöd

Öka medvetenheten om IT-kostnader i organisationen med syftet att sänka kostnaderna, men även förenkla processen att fördela kostnaderna internt kring IT-investeringar, för att nå effektiv digitalisering. Detta är grunden till prognosstöd och IT-budgetarbete.

Uppföljning av servicenivåer

Framgångsrika organisationer behöver tydligt definierade och mätbara servicenivåer på samtals- och IT-tjänster. Pro säkerställer att organisationen får kontinuerlig och tydlig återkoppling på att kunderna får bästa tänkbara service samtidigt som man uppfyller de satta servicenivåerna.

Möt ProOpti

När vi introducerar ProOpti och vad vi gör, vem gör det bättre än de personer som faktiskt jobbar här? Lyssna på några av våra ProOpti-kolleger när de diskuterar kärnan i Pro och de resultat vi hoppas skapa för våra kunder i sitt IT- och kommunikationslandskap.

Det senaste på vårt kunskapscenter

Några av våra nyaste tillskott

Ordning och reda på alla prylar, tjänster, licenser och kostnader

Webbinarie

Ordning och reda på alla prylar, tjänster, licenser och kostnader

Karlskrona kommun

Kundcase

Karlskrona kommun

Pro Produktöversikt

Produktblad

Pro Produktöversikt

Optimera dina IT-kostnader med hjälp av användarna

Produktblad

Optimera dina IT-kostnader med hjälp av användarna

PC-jätten Lenovo - ProOptis TEM-lösning, en räddare i nöden

Kundcase

PC-jätten Lenovo - ProOptis TEM-lösning, en räddare i nöden

Säkerställ en lyckad UC&C-investering

Whitepaper

Säkerställ en lyckad UC&C-investering

Vänföretag 2019

ProOpti är drivande i arbetat med att ge våra kunder kontroll över alla IT-tjänster och enheter som ligger och skräpar i organisationen. På samma sätt vill vi verka för att förebygga och minska nedskräpningen i natur och hav. Vi är därför vänföretag till den ideella och obundna stiftelsen "Håll Sverige Rent”.