Utan spaning ingen aning, d.v.s. det är ingen större mening att investera i IT- eller UC-tjänster ifall dessa tjänster inte uppfyller behoven på avdelningarna och dess medarbetare. Med mjukvaran Pro ökar kännedomen om vilka, och hur applikationer används samt vilken hårdvara som används i organisationen. Med den kontinuerliga kunskapen kan investeringar optimeras och dyra felsatsningar undvikas.

1. Transparent användarstatistik

Tydliga användarrapporter gör det möjligt för IT-team och avdelningschefer att utföra åtgärder som drivs av medvetenhet. Framför allt kan bristande användning vara ett tecken på att en IT-investering måste analyseras.

2. Slutanvändarnas synpunkter

ProOpinion är en portal där användarna kan ge återkoppling på varje IT- och UC-tjänst som företaget erbjuder. Genom att skapa en dialog med användarna får företagen möjlighet att optimera användningen och framtida kostnader. Slutanvändarna kan åstadkomma förändringar i den tekniska miljön både med hjälp av betyg och en kommentarsfunktion. Chefer och administratörer får full överblick över all återkoppling.

3. Prenumerationsöversikt

Den här funktionen hjälper företag att få överblick över exakt hur många tjänster varje person inom företaget prenumererar på. Genom att upptäcka vilka medarbetare som är registrerade på alltför många prenumerationer kan man påbörja diskussioner om kostnadsbesparingar både med dem som ansvarar för budgeten och med de individuella användarna – vad bör man behålla och vad är onödigt?

Vill du få en snabb personlig demo?

Nyfiken på ProOptis lösning, Pro, och vad den kan göra för dig? Våra experter tar dig med på en personlig rundtur genom Pro. Live-demon utformas efter dina specifika fokusområden, oavsett om det handlar om kvalitetskontroll, kostnadshantering eller återkoppling från användarna.