Om ProOpti

Där du ser IT-tjänster, moln, kostnader och manuellt arbete ser vi värdeskapande och ökad kundnytta. Använd ProOpti för att effektivisera affärerna och få nöjdare slutanvändare tack vare smidig kostnadshantering och prognosstöd, insikt om IT-tjänster samt uppföljning av servicenivåer. 

ProOpti utvecklar en mjukvara för Technology Expense Management (TEM). Företaget har funnits på marknaden i mer än 25 år under det tidigare namnet Teleopti TEM.

2019 blev ProOpti uppköpta av Enghouse Interactive, ett dotterbolag till Enghouse Systems Limited, ett mjukvaru- och tjänsteföretag noterat på Torontobörsen (TSX) under symbolen ”ENGH”. Företaget grundades 1984. Enghouse Interactive är en ledande leverantör av lösningar för bättre kundkommunikation som utvecklar och levererar marknadens bredaste utbud av plattformsoberoende kommunikationslösningar. 

Med ett omfattande nätverk av kunder och samarbetspartners är vi en global aktör som levererar tjänster i över 80 länder. Tack vare vår kunddrivna utveckling har vi en hög kundnöjdhetsgrad där nio av tio kunder skulle rekommendera ProOptis lösning. 

Vår mission

Tillsammans med kunder och samarbetspartners gör vi IT-investeringarna synliga som aldrig tidigare, och gör det möjligt för företag och slutanvändare att visa att IT-lösningarna tillgodoser deras behov.

Vår vision

Våra kunder ska bli framgångsrika och innovativa genom att använda värdefulla affärstjänster.