Om ProOpti

Där du ser IT-tjänster, moln, kostnader och manuellt arbete ser vi värdeskapande och ökad kundnytta. Använd ProOpti för att effektivisera affärerna och få nöjdare slutanvändare tack vare smidig kostnadshantering och prognosstöd, insikt om IT-tjänster samt uppföljning av servicenivåer. 

ProOpti utvecklar en mjukvara för Technology Optimization Management (TOM). Företaget har funnits på marknaden i mer än 25 år under det tidigare namnet Teleopti TEM.   

Med ett omfattande nätverk av kunder och samarbetspartners är vi en global aktör som levererar tjänster i över 80 länder. Tack vare vår kunddrivna utveckling har vi en hög kundnöjdhetsgrad där nio av tio kunder skulle rekommendera ProOptis lösning. 

Vår mission

Tillsammans med kunder och samarbetspartners gör vi IT-investeringarna synliga som aldrig tidigare, och gör det möjligt för företag och slutanvändare att visa att IT-lösningarna tillgodoser deras behov.

Vår vision

Våra kunder ska bli framgångsrika och innovativa genom att använda värdefulla affärstjänster.

Historik och ekonomisk information om Teleopti Group 

Nils Bildt och Marita Bildt grundade företaget och Teleopti Group 1992. ProOpti, före detta Teleopti TEM och en del av Teleopti Group, har haft en stabil tillväxt ända sedan starten som fortsätter att öka. Tack vare sina olika kunskaper och erfarenheter kompletterade Nils och Marita varandra väl när de skapade ProOptis värderingar och filosofi, något som kommit att forma ProOpti till det företag det är idag.

De är fortfarande mycket aktiva inom företaget i sina roller som medlemmar i styrelsen, Nils som arbetande styrelseordförande.

UC Guld
Högsta kreditvärdighet