Hos ProOpti anser vi att personuppgifter alltid ska behandlas med respekt och hänsyn - och på ett säkert sätt. Därför är skyddet av dina uppgifter, inklusive dina personuppgifter, av högsta prioritet för oss. Läs den senaste versionen av integritetspolicyn (på engelska) för att få veta mer.

 

 ProOpti website Privacy Policy - 14 maj 2018 

Tillbaka till Juridisk information