Dessa servicepaket har utformats för att hjälpa ditt företag att få största möjliga effekt av allt som ProOptis mjukvara för Technology Expense Management (TEM) har att erbjuda. Dessa tjänster kan utformas som ett engångsutförande eller som en löpande service som ProOpti utför regelbundet.

ProOpti UpToDate

Tiden går fort, och det är lätt hänt att de system och applikationer som installerats bara tickar på i bakgrunden, obemärkta. Men alla system behöver en genomgång då och då. När du beställer ProOptis UpToDate-paket gör vi allt detta åt dig: vi letar efter Pro-uppdateringar i operativsystemet, rensar loggarna, konfigurerar nya parametrar och skriver en enkel rapport med rekommenderade åtgärder och uppskattade tidsplaner. Vi informerar också om de nya funktioner och verktyg som du får tillgång till med de senaste uppdateringarna. Eftersom din organisation är i ständig utveckling är det viktigt att dina IT-lösningar utvecklas i samma takt.

ProOpti AnalyzeIT

Utmaningen med de många digitala system som företag köper in idag är all data som dessa system genererar och de mängder av rapporter som måste gås igenom och analyseras med beslut om åtgärder. Det är många som skulle vilja läsa rapporterna och sätta sig in i den här viktiga informationen, men som helt enkelt inte har tid. Med AnalyzeIT från ProOpti analyserar våra experter dina rapporter åt dig, sammanfattar det de hittar och lämnar rekommendationer i en enda, enkel rapport.

ProOpti UseIT

Den här Pro-lösningen gör det möjligt att förstå om en ny tjänst eller applikation används som det är tänkt, kostnaden för applikationerna, och antalet enheter och prenumerationer per användare. Du kanske använder verktyget för mobiltelefoni och fast telefoni i nuläget, men visste du att du även kan använda det inom flera andra områden, exempelvis Skype, Office 365, skrivare och id-kort? Med ProOptis UseIT-paket går vi igenom hur din IT-miljö ser ut idag för att ta reda på vilka andra system och funktioner som kan läggas till i Pro-rapporteringen. Få största möjliga effekt av din Pro-investering.

ProOpti Managed Application

Som kund ställs du inför mängder av utmaningar och ett ständigt ökande antal använda tjänster, men vem är det som använder vad? Behöver du verkligen allt det du betalar för? Betalar du för prenumerationer för personer som inte längre jobbar kvar på företaget? Bör den centrala IT-avdelningen stå för alla kostnader eller ska respektive avdelning ta hand om sina egna kostnader? Vill du få tillgång till de svar som Pro ger, men ingen inom företaget har tid att gå igenom det eller visa dig hur man använder applikationen effektivt? Då är ProOpti Managed Application rätt lösning för dig. Våra experter säkerställer att alla importer utförs som de ska, att rätt personer får rapporterna, att rapportresultaten analyseras och att du får uppföljning med förslag på åtgärder. Med ProOpti Managed Application skapar du medvetenhet inom din organisation utan att behöva frigöra resurser till det.

ProOpti Trusted Advisor

Hur ser planen för ditt företags framtid ut? Har du alla applikationer och system på plats för att uppnå detta? Digitaliserar du din verksamhet? Eller vill du bara göra befintliga system och rutiner mer effektiva? Du behöver kanske lite vägledning. Genom att involvera våra experter från starten av projektet kan de agera som rådgivare och göra det enklare att följa upp resultaten från projektet. De kan till och med dela med sig av erfarenheter från andra kunder, deras utmaningar och hur man gjorde för att lösa dem. Våra experter kan dessutom agera bollplank innan projektet startar, oavsett vilken projekttyp det handlar om.

ProOpti Support Plus

I vårt standardserviceavtal ingår support om något är fel med produkten, men det finns ofta mycket annat som du kan behöva få hjälp med. Om du exempelvis har manuella, obligatoriska uppgifter som sker utanför standardserviceavtalet, som att uppdatera prislistor eller rensa databaser, måste du utföra dem på egen hand. Därför har vi utformat två nivåer av extra support: Silver och Gold. Silver Support Plus ger dig engångshjälp med att kontrollera/uppdatera prislistor, konfigurera problem och andra uppgifter som du inte utför så ofta, eller som du känner dig osäker på. Gold Support Plus ger dig löpande, regelbunden support för uppgifter som behöver utföras några gånger om året, exempelvis med hjälp när filer inte har importerats på rätt sätt och data måste korrigeras till följd av detta.

Vill du få en snabb personlig demo?

Nyfiken på ProOptis lösning, Pro, och vad den kan göra för dig? Våra experter tar dig med på en personlig rundtur genom Pro. Live-demon utformas efter dina specifika fokusområden, oavsett om det handlar om kvalitetskontroll, kostnadshantering eller återkoppling från användarna.