5 min

När hemma är det nya kontoret - Så kan företag fortsätta arbeta under kristider

Nyckeln till att din organisation framgångsrikt kan arbeta på distans är högkvalitativ video. Madeleine Kastberg från Enghouse Interactive delar med sig av tips och goda råd. Vi lever i en ny tid. En tid där mån...

7 min

Corona gör digitaliseringen mer självklar i samhället

Just nu ser mycket annorlunda ut än för bara några veckor sedan, aldrig tidigare har lika många svenskar jobbat hemifrån som idag. Och även om det känns tungt och trist just nu, så kommer Coronakrisen innebära vi...

6 min

Vad är ProOpinion?

Företag gör idag stora investeringar i IT- och kommunikationstjänster. I takt med dagens snabba utveckling tillkommer dessutom ständigt nya enheter och system att investera i. Men hur bra koll hur företag egentli...

4 min

Fördelarna med att medarbetarna har full koll på sina IT-kostnader

Hur ser det ut i er verksamhet, har medarbetarna koll på vilka kostnader de genererar? Det har visat sig hos våra kunder att det som struktureras upp och mäts ner på enhets- och personnivå ger kostnadsmedvetenhet...

5 min

The Future of TEM

What is used to be TEM or Telecom Expense Management software was originally designed to cater for the management and tracking of Fixed and Mobile phone costs, as billing became more complicated and new Telecom c...

4 min

Pro i molnet - så funkar det

Många företag väljer att flytta stora delar av verksamheten till molnet, då det finns många fördelar med det framför en on-premise-installation. Några av dem är att ni undviker en stor investering, ni kan snabbt ...

5 min

Älska förändring

Teknikutvecklingen påverkar oss vare sig vi vill eller inte. Rätt hanterad innebär den enorma möjligheter. Tre nyckelfaktorer för att lyckas med förändringar är att involvera hela verksamheten i förändringsarbete...

5 min

Vad är en multikanalstrategi?

Dagens kunder är mer krävande än någonsin. De vill bli bemötta och servade på ett unikt sätt – när som helst, var som helst, hur som helst och på deras villkor. Det innebär att företag måste lägga upp sin interak...

6 min

Digitaliseringens historia - från då till nu

Det finns få begrepp som blivit så omdiskuterade som digitalisering. Vissa belackare kallar det ett modeord, men sanningen är att detta “modeord” har skakat om vår ekonomi, vårt sätt att agera med andra och med f...

9 min

Mät effekten av digitala kommunikationssätt med Pro

Tekniken har utvecklats mycket de senaste åren vilket har lett till en rad nya sätt att kommunicera på. Allt mer sker digitalt och de flesta av oss jobbar dagligen med teknik på något sätt, om det så “bara” är me...

9 min

Hur möter du kundens framtida behov inom digitalisering?

“Tiderna har förändrats, det är ett måste att anpassa sig” Thomas Töpfer jobbar som Project Leader på Proopti och Karl Lindbom jobbar som Product Owner på Enghouse Interactive. Tillsammans höll de i en presentati...