Sofia Lennbom

Författare: Sofia Lennbom

Sofia Lennbom arbetar på utvecklingsavdelningen som Test- och kvalitetsansvarig för ProOpti. Hon tycket det är viktigt att produkten håller en hög kvalitet och att kunderna är nöjda. Sofia har lång erfarenhet av kundservice och utbildning inom olika telefoniplattformar.

Hur ser det ut i er verksamhet, har medarbetarna koll på vilka kostnader de genererar?

Det har visat sig hos våra kunder att det som struktureras upp och mäts ner på enhets- och personnivå ger kostnadsmedvetenhet hos medarbetarna och i slutändan kostnadsbesparingar för verksamheten. Som vi känner oss själva så vill väl ingen betala för tjänster eller produkter som inte används. Får medarbetarna en tydlig översikt över alla sina kostnader upptäcks snabbt sådant som inte används och det avslutas snabbare. Överblicken leder samtidigt till att insikten kring IT-investeringar ökar och att kunskapsnivån om IT ökar. Undersökningar visar även att medarbetare som får vara med och påverka också trivs bättre på sin arbetsplats och stannar i regel längre hos arbetsgivaren.

Kostnadsmedvetenhet ute i verksamheten och hos användarna

För att öka kostnadsmedvetenheten ute i verksamheten och hos användarna behöver transparensen öka. De kostnader som genereras ute i verksamheten behöver synas för den enskilda användaren. Med hjälp av applikationen Pro är samma information synlig för både IT-avdelningen och verksamheten. Det bidrar även till att kunskapsnivåerna om IT ökar och medarbetarna blir mer medvetna om vilka investeringar som görs. Pro håller reda på verksamhetens kostnader ner på användarnivå och det är lätt att synliggöra kostnader på ett enkelt sätt. Att använda Pro för att hålla ordning och reda samt synliggöra kostnaderna för medarbetarna har de gjort på Karlskrona kommun. Läs mer om Karlskrona Kommuns resa med Pro.

Engagerade och nöjda medarbetare

Vet ni vad medarbetarna tycker om de IT-investeringar som görs?
Undersökningar har visat att medarbetar som får vara med och påverka trivs bättre på sin arbetsplats och stannar även i regel längre hos samma arbetsgivare. Nöjda och engagerade medarbetare bidrar med så mycket mer både för verksamheten och trivseln generellt på arbetsplatsen. Här är 3 snabba vinster av att höja företagets medarbetarnöjdhet.

Ökar insikten kring era IT-investeringar och kunskapsnivån om IT

Genom att använda Pro och modulen ProOpinion är det lätt att nå ut till användarna. Användaren får tydlig information om den egna förbrukningen och kostnader gällande t.ex. abonnemang, licenser, IT-tjänster direkt i mobiltelefonen. Användarna kan ge direkt återkoppling på tjänster om vad de tycker, lämna kommentarer, få tillgång till utbildning och svara på undersökningar. Med denna inblick ökar medvetenheten kring IT-investeringar och kunskapsnivån höjs. Läs mer om ProOpinion eller se filmen.

Sammanfattning

När kostnaderna sorteras upp ända ner på organisations- och personnivå blir det tydligare vem som har vad och vad som används. Med produkt Pro och modulen ProOpinion kan ni få medvetenhet, åsikter och feedback från medarbetarna. Fördelarna med att medarbetarna har full kolla på sina IT-kostnader är flera. Det ger kostnadsmedvetenhet ute i verksamheten. Det ökar användarnas medvetenhet gällande de IT-investeringar som görs i verksamheten samtidigt som användarna ökar sin kunskapsnivå inom IT.