Vad gör ProOpti

ProOpti tillhandahåller en mjukvara för Technology Expense Management som minskar stress och manuellt arbete i hanteringen av IT- och kommunikationstjänster, vilket ökar affärsvärdet och kundnyttan. ProOptis mjukvara, Pro, driver verksamhetseffektivitet och säkerställer nöjdare slutanvändare genom smidig kostnadshantering och prognosstöd, insikt om IT-tjänsters nyttjande samt uppföljning av servicenivåer.

Varför ProOpti?

ProOpti fokuserar inte bara på den mjukvara vi levererar, utan även på det värde vi ger för hela organisationen.


Awareness through data-driven insights

Medvetenhet genom datadrivna insikter, som analys och statistik

Balance between business demand & IT investments

Balans mellan affärsbehov och IT-satsningar

Satisfaction for the end-user

Nöjda slutanvändareHur fungerar det?

Pro-lösningen är flerdimensionell och kan sträcka sig utanför de tre kärnområdena nedan, men de bildar grunden för ProOptis mjukvara och det värde den erbjuder.

Insikt om IT-tjänster

Öka kännedomen om hur och vilka applikationer och enheter som används av medarbetarna för att optimera investeringar och undvika dyra felsatsningar.

Kostnadshantering och prognosstöd

Öka medvetenheten om IT-kostnader i organisationen med syftet att sänka kostnaderna, men även förenkla processen att fördela kostnaderna internt kring IT-investeringar, för att nå effektiv digitalisering. Detta är grunden till prognosstöd och IT-budgetarbete.

Uppföljning av servicenivåer

Framgångsrika organisationer behöver tydligt definierade och mätbara servicenivåer på samtals- och IT-tjänster. Pro säkerställer att organisationen får kontinuerlig och tydlig återkoppling på att kunderna får bästa tänkbara service samtidigt som man uppfyller de satta servicenivåerna.

För vem?

ProOptis mjukvara Pro är enkel att anpassa efter användarnas behov och kan tillämpas på olika sätt av olika organisationstyper.

 

För företag

Företag kan optimera sina kostnader, sin användning och sina administrativa processer samt säkerställa tjänster av hög kvalitet genom att använda Pro som en intern optimeringslösning. Pro ger individuella företag kontroll, medvetenhet och balans mellan sina IT-investeringar och affärsbehov. Digital dokumentation av ett företags användning av IT-tjänster lägger också en grund för en smidigare process för leverantörsreskontra som gör att kostnaderna bokas på rätt sätt första gången.

 

För tjänsteleverantörer

Tjänsteleverantörer kan erbjuda ProOptis lösning som en del i sitt mjukvaruerbjudande till kunderna. Pro är av avgörande betydelse för tjänsteleverantörer som vill stötta sina kunder i hanteringen av IT-kostnader och användning som en centralt inköpt eller styrd lösning. Den kan även fungera som tjänsteleverantörens egen plattform för transparent rapportering och statistik. Tjänsteintegratörer kan dessutom maximera sin avkastning genom att använda Pro för att säkerställa att de inte överlevererar outnyttjade tjänster.