Ökad medvetenhet om kostnader säkerställer värdet av IT-investeringar till organisationen och underlättar redovisningssättet för de som ansvarar för fakturor och budgetering. Med återkoppling från användarna, gällande nyttjandet av IT-tjänster, kvalitetssäkrar du prognosen och skapar därmed ett tydligare beslutsunderlag.

1. Intelligent förståelse

Analytiska kostnadsrapporter kan delas både med användare och chefer för att skapa förutsättningar för välgrundade beslut. Genom att sprida kännedomen om teknikkostnaderna till alla inom företaget blir det möjligt att skapa en mer omfattande medvetenhet om behovet av att balansera investeringar och användning. 

 2. Förenklad administration

Ekonomiarbetet blir hanterbart istället för ett tidsödande måste. Fakturorna delas upp för att visa exakt var kostnaderna finns, vilket leder till enklare redovisning.

3. Balanserade IT-investeringar

Med hjälp av transparent insikt om IT-tjänster kan företag förstå och definiera balansen mellan långsiktiga investeringar i organisationens grundläggande IT-behov och kortsiktiga investeringar i flexibla IT-lösningar. Det ger de kostnadsansvariga möjlighet att fatta effektiva, välinformerade budgetbeslut.

4. Personligt och privat

Verktyget My Private Costs hjälper företag och medarbetare att dela upp användarkostnaderna mellan användningen på arbetet och privat. Anställda kan skapa kontaktlistor för privat bruk och för företaget och använda företagets mobila enheter för privata ärenden. Därefter kan företaget följa upp och debitera kostnaderna på rätt sätt.

Vill du få en snabb personlig demo?

Nyfiken på ProOptis lösning, Pro, och vad den kan göra för dig? Våra experter tar dig med på en personlig rundtur genom Pro. Live-demon utformas efter dina specifika fokusområden, oavsett om det handlar om kvalitetskontroll, kostnadshantering eller återkoppling från användarna.