4 min

Pro i molnet - så funkar det

Många företag väljer att flytta stora delar av verksamheten till molnet, då det finns många fördelar med det framför en on-premise-installation. Några av dem är att ni undviker en stor investering, ni kan snabbt ...

5 min

Älska förändring

Teknikutvecklingen påverkar oss vare sig vi vill eller inte. Rätt hanterad innebär den enorma möjligheter. Tre nyckelfaktorer för att lyckas med förändringar är att involvera hela verksamheten i förändringsarbete...

5 min

Vad är en multikanalstrategi?

Dagens kunder är mer krävande än någonsin. De vill bli bemötta och servade på ett unikt sätt – när som helst, var som helst, hur som helst och på deras villkor. Det innebär att företag måste lägga upp sin interak...

6 min

Digitaliseringens historia - från då till nu

Det finns få begrepp som blivit så omdiskuterade som digitalisering. Vissa belackare kallar det ett modeord, men sanningen är att detta “modeord” har skakat om vår ekonomi, vårt sätt att agera med andra och med f...

9 min

Mät effekten av digitala kommunikationssätt med Pro

Tekniken har utvecklats mycket de senaste åren vilket har lett till en rad nya sätt att kommunicera på. Allt mer sker digitalt och de flesta av oss jobbar dagligen med teknik på något sätt, om det så “bara” är me...

9 min

Hur möter du kundens framtida behov inom digitalisering?

“Tiderna har förändrats, det är ett måste att anpassa sig” Thomas Töpfer jobbar som Project Leader på Proopti och Karl Lindbom jobbar som Product Owner på Enghouse Interactive. Tillsammans höll de i en presentati...

6 min

Rädsla för förändring - därför vill många inte byta system

Det råder lite av en allmän uppfattning om att det är väldigt tidskrävande, krångligt och svårt att gå från ett system till ett annat. Men så behöver det inte vara. I vissa fall handlar det kanske mer om en rädsl...

4 min

Pro - samlar din data och förenklar din vardag

Som IT-ansvarig kan det vara en tuff utmaning att hålla koll på företagets alla IT-tjänster och dess kostnader. Det kan också vara ett tidskrävande arbete att samla in rätt information för att skapa de beslutsund...

7 min

3 viktiga KPI:er att mäta och hur Pro hjälper dig

Att mäta är ett måste för att veta. Men för att få fram bra beslutsunderlag och korrekta rapporteringar är det även ett måste att mäta rätt siffror. För IT-avdelningen finns det flera viktiga KPI:er att ha koll p...

4 min

Så lite tid kan fakturering ta med Pro - effektivisera och automatisera er fakturaprocess

Hur mycket tid och resurser lägger er organisation ner på fakturering varje period? Sker mycket av jobbet manuellt? Har ni koll på alla kostnader för abonnemang, hårdvara och tjänster och vilken avdelning och per...

4 min

Fördelarna med en kontinuerlig överblick i Pro

Att hålla full koll på företagets IT-tjänster och alla kostnader kopplat till dessa kan vara en svår utmaning för dagens IT-ansvariga. Men genom att skaffa en bra översikt blir det lättare att behålla kontrollen ...