Marika Henriksson

Författare: Marika Henriksson

Marika Henriksson jobbar som marknadsansvarig för ProOpti, som nu också är en del av Enghouse Interactive. Hennes mål är att hjälpa företag att få insikt och kontroll över alla sina IT-investeringar, både gällande kostnad, kvalité och användande.

Nöjda medarbetare som känner sig engagerade och gör ett bra jobb är förstås något som de flesta företag önskar ha. Men faktum är att många idag känner sig oengagerade och missnöjda med sina arbeten, vilket innebär en stor risk för företag att tappa anställda. För IT-avdelningen kan det bli riktigt tufft, eftersom det idag är svårt att rekrytera. Så hur jobbar du för nöjdare medarbetare?

Konkurrensen i de flesta branscher är idag stenhård. IT är dessutom en bransch där det kan vara svårt att hitta människor med rätt kompetens, eftersom det ofta krävs en ganska djup, teknisk kunskap för att platsa på en större IT-avdelning. Det här innebär att det är viktigare än någonsin att jobba hårt för att de medarbetare som du har på plats även stannar kvar. Men det är egentligen bara en av anledningarna till att jobba aktivt för nöjdare medarbetare, det finns flera vinster att göra för företag som lyckas med detta.

3 tips för nöjdare medarbetare:

1. Lyssna och agera utifrån dina medarbetares åsikter

Att vara lyhörd och ha förmågan att lyssna på dina anställda och även på riktigt låta de vara med och påverka kommer göra att de känner sig involverade och viktiga. Medarbetare som känner att de har chefens förtroende och blir involverade tenderar att känna sig betydligt nöjdare än de som känner sig förbisedda. För att koppla detta till IT-tjänster, genom att fråga dina medarbetare om deras åsikter kring verktyg och system som ni använder känner de sig delaktiga. Men det är viktigt att tydligt visa att du också tar action utifrån deras åsikter, om majoriteten av åsikterna kring ett specifikt system enbart är negativa, gäller det att göra något åt det. Medarbetare som får vara med och påverka och välja vilka system de ska jobba i kommer även jobba mer effektivt, eftersom de slipper frustreras över system som de inte riktigt förstår sig på.

Dessutom, medarbetarnas återkoppling kan hjälpa dig som ansvarig att ta beslut som gynnar företaget. Genom att kontinuerligt samla in information om vad de anställda tycker om de system och programvaror ni använder kan ni optimera ert användande och i slutändan även spara pengar till företaget.

Sitter du med avancerade kalkylark över företagets alla IT-kostnader? Läs vår jämförande guide om när det kan vara läge att uppdatera sina metoder.

2. Tydliggör gemensamma mål och syften

Det är viktigt för många av oss att känna att vårt arbete fyller ett högre syfte, att vi är en del av helheten och kan bidra till företagets högre uppsatta mål. Samtidigt så finns det undersökningar som visar att en vanlig anledning till missnöje är just att många har svårt att förstå vad detta är, långt ifrån alla har full koll på företagets visioner. Se därför till att med jämna mellanrum gå igenom det med ditt team eller din avdelning. Tydliggör företagets högre syften och sätt även kontinuerligt gemensamma mål att sträva efter. Var inte heller rädd för att prata med dina medarbetare och sätta individuella mål. Koppla sedan dessa till företagets helhet så att medarbetaren förstår det större syftet med sitt arbete bättre.


3. Se till att dina medarbetare får rätt förutsättningar för att göra ett effektivt arbete

Tekniken på ett företag är idag en viktig del för trivsel. Digitaliseringen har öppnat helt nya dörrar för en ny typ av arbete. Ny, modern teknik som molntjänster gör det möjligt att arbeta mer flexibelt, vilket är viktigt för många för att de ska kunna få ihop vardagen och det så kallade livspusslet. Så, om ni har möjlighet att erbjuda era anställda det här, gör det! Det kommer underlätta deras dagar, både privat och på jobbet. Dagens teknik innebär även en rad smarta, digitala verktyg som effektiviserar och automatiserar tidigare manuella arbetsuppgifter, som både gör arbetet smidigare och mindre tidskrävande. Det kommer garanterat uppskattas av dina medarbetare.

Sammanfattning

Nöjda medarbetare känner inte bara ett högre engagemang och gör därför ett bättre arbete. De som trivs på jobbet tenderar även att stanna längre, vilket är extra viktigt idag då det är tufft att rekrytera. Tre tips till dig som har personalansvar på IT-avdelningen är att vara lyhörd för dina medarbetares åsikter, ge dem rätt verktyg för ett effektivt arbete och att tydliggöra gemensamma mål och syften.

Som tidigare nämnt kan ett sätt för att få nöjdare medarbetare vara att låta de vara med och påverka vilka system och verktyg de ska jobba i, speciellt idag då teknik är en viktig del i mångas arbeten. För den IT-ansvarige kan det dock vara ett ganska gediget arbete att samla in den här typen av information när en tydlig struktur för det saknas. Men det finns verktyg som underlättar arbetet med det. Men vilket verktyg passar dig och dina behov bäst? I vår guide har vi gjort en jämförelse mellan Pro och Google Spreadsheets. Ladda ner den redan idag!

Läs vår guide