Marika Henriksson

Marika Henriksson

Marika Henriksson jobbar som marknadsansvarig för ProOpti, som nu också är en del av Enghouse Interactive. Hennes mål är att hjälpa företag att få insikt och kontroll över alla sina IT-investeringar, både gällande kostnad, kvalité och användande.

Senaste poster

6 min

Digitaliseringens historia - från då till nu

Det finns få begrepp som blivit så omdiskuterade som digitalisering. Vissa belackare kallar det ett modeord, men sanningen är att detta “modeord” har skakat om vår ekonomi, vårt sätt att agera med andra och med f...

9 min

Mät effekten av digitala kommunikationssätt med Pro

Tekniken har utvecklats mycket de senaste åren vilket har lett till en rad nya sätt att kommunicera på. Allt mer sker digitalt och de flesta av oss jobbar dagligen med teknik på något sätt, om det så “bara” är me...

6 min

Rädsla för förändring - därför vill många inte byta system

Det råder lite av en allmän uppfattning om att det är väldigt tidskrävande, krångligt och svårt att gå från ett system till ett annat. Men så behöver det inte vara. I vissa fall handlar det kanske mer om en rädsl...

4 min

Pro - samlar din data och förenklar din vardag

Som IT-ansvarig kan det vara en tuff utmaning att hålla koll på företagets alla IT-tjänster och dess kostnader. Det kan också vara ett tidskrävande arbete att samla in rätt information för att skapa de beslutsund...

7 min

3 viktiga KPI:er att mäta och hur Pro hjälper dig

Att mäta är ett måste för att veta. Men för att få fram bra beslutsunderlag och korrekta rapporteringar är det även ett måste att mäta rätt siffror. För IT-avdelningen finns det flera viktiga KPI:er att ha koll p...

4 min

Fördelarna med en kontinuerlig överblick i Pro

Att hålla full koll på företagets IT-tjänster och alla kostnader kopplat till dessa kan vara en svår utmaning för dagens IT-ansvariga. Men genom att skaffa en bra översikt blir det lättare att behålla kontrollen ...

5 min

5 anledningar att välja Pro

En bra och tydlig struktur över företagets IT-tjänster och dess tillhörande kostnader genererar effektivare administration och underlättar arbetet med att sänka kostnaderna. Men för att lyckas med det kan det beh...

7 min

3 tips för nöjdare medarbetare

Nöjda medarbetare som känner sig engagerade och gör ett bra jobb är förstås något som de flesta företag önskar ha. Men faktum är att många idag känner sig oengagerade och missnöjda med sina arbeten, vilket innebä...

7 min

Tre digitala trender för morgondagens IT-avdelning att spana in

Digitaliseringen och den snabba tekniska utvecklingen ställer helt andra krav på IT att hänga med i svängarna och anpassa sig efter de nya trender som ständigt dyker upp. Det är inte alltid så lätt dock när allt ...

7 min

Tre tips för att effektivsera processer

Att tiden inte riktigt räcker till vissa dagar kan nog de flesta av oss känna igen oss i. Arbetsuppgifter som tar längre tid än nödvändigt, information som är svår att hitta för att den är utspridd på flera ställ...

8 min

Licenshantering på rätt sätt - så gör du

Att hantera de licenser som finns i ett stort företag är lättare sagt än gjort, licenser som ligger och tickar pengar fast de inte används är en vanlig utmaning för många större organisationer. Men det finns lösn...