Marika Henriksson

Författare: Marika Henriksson

Marika Henriksson jobbar som marknadsansvarig för ProOpti, som nu också är en del av Enghouse Interactive. Hennes mål är att hjälpa företag att få insikt och kontroll över alla sina IT-investeringar, både gällande kostnad, kvalité och användande.

Att hålla full koll på företagets IT-tjänster och alla kostnader kopplat till dessa kan vara en svår utmaning för dagens IT-ansvariga. Men genom att skaffa en bra översikt blir det lättare att behålla kontrollen och i slutändan innebär det sänkta IT-kostnader, effektivare processer och ökad produktivitet. Så, vilket är det bästa sättet för att få en bra överblick? Här ger vi dig tre fördelar med en kontinuerlig överblick i vårt TOM-verktyg Pro.

En bra överblick är en förutsättning för att lyckas få ett helhetsperspektiv över företagets IT-tjänster och tillhörande kostnader. I många fall kan det räcka med en statisk ögonblicksbild, men på ett större företag med många anställda och ännu fler enheter utspridda i organisationen kan en kontinuerlig överblick vara att föredra.

Informationen är alltid uppdaterad

Den främsta fördelen med en kontinuerlig överblick är att informationen som automatiskt uppdateras beroende på vad som sker i företagets centrala datakälla (till exempel ett AD), säkerställer att du alltid har tillgång till de senaste siffrorna. I en tid som idag då det ständigt sker nya saker är det ännu viktigare att ha tillgång till det senaste än tidigare då saker och ting gick något långsammare. Det kan till exempel vara personer som börjar och slutar och därför läggs till eller tas bort från licenser och enheter. Genom en kontinuerlig överblick får du enkelt, snabbt och smidigt tillgång till den här typen av information och kan utifrån den ta beslut baserade på insikt istället för åsikt.

Garanterar rätt siffror

En ögonblicksbild ger inte alltid den korrekta bilden av verkligheten, till skillnad från en kontinuerlig. Det kan till exempel vara så att det system eller verktyg du använder dig av idag för att hålla koll på era IT-tjänster inte uppdateras lika ofta som datakällan det är kopplat till. Så, i de fall du behöver vara helt säker på att informationen du behöver är korrekt och stämmer med verkligheten har den kontinuerliga överblicken stora fördelar. Att du vet att du har tillgång till pålitliga siffrorna ger dig en trygghet och minskar risken för felanalys och felrapportering.

Skapar effektivare processer för analys och rapportering

Genom att samla all information kopplat till era IT-tjänster på ett och samma ställe kommer du spara in mycket administrativ arbetstid, vilket ökar produktiviteten. När du dessutom vet att informationen är ständigt uppdaterad slipper du gå in i andra system för att dubbelkolla vad som stämmer och inte. Processerna för rapportering och analys blir på så vis mer effektiva.

Sammanfattning

En kontinuerlig överblick gör att du snabbare får koll på företagets IT-tjänster och medarbetarnas användande. Du får alltid tillgång till den senaste informationen och sparar tid på analys och rapportering, vilket ökar produktiviteten och ger effektivare arbetsdagar.

Vill du veta mer om Pro och hur det kan förenkla ditt arbete med att hålla koll på företagets IT-tjänster, kostnader, licenser och enheter? Se vår demo!

Se vår demo