Marika Henriksson

Författare: Marika Henriksson

Marika Henriksson jobbar som marknadsansvarig för ProOpti, som nu också är en del av Enghouse Interactive. Hennes mål är att hjälpa företag att få insikt och kontroll över alla sina IT-investeringar, både gällande kostnad, kvalité och användande.

Att mäta är ett måste för att veta. Men för att få fram bra beslutsunderlag och korrekta rapporteringar är det även ett måste att mäta rätt siffror. För IT-avdelningen finns det flera viktiga KPI:er att ha koll på. I det här blogginlägget går vi igenom tre viktiga KPI:er som vi anser bör prioriteras och hur vårt verktyg Pro kan hjälpa dig att mäta dessa.

En del företag tenderar att ha för många KPI:er att mäta, vilket kan bli rörigt och svårt att ha koll på. Framför allt kan det i dessa fall bli alldeles för svårt att uppnå målen. De senaste åren har IT vuxit till en viktig del av verksamheten som bidrar mer till affärsnyttan än tidigare, när de mest fungerade som en stödfunktion. Men vilka KPI:er är egentligen viktigast för IT-avdelningen att mäta för att lyckas leverera större affärsnytta?

KPI 1 – Användande

Användande av företagets befintliga IT-tjänster kan vara svårt att mäta men är grundläggande viktigt att ha koll på. Det är inte alls ovanligt att dyra programvaror köps in, för att snabbt läggas på hyllan och inte användas. Felinvesteringar av den här typen kostar mycket pengar och ju tidigare du kan upptäcka vad som används och inte, desto lättare blir det för dig att ta beslut kring vad som kan rensas bort och inte. Men för att få fram rätt beslutsunderlag krävs det att du mäter användandet av företagets IT- och kommunikationstjänster. 

Så hjälper Pro dig:

I Pro kan du få kontroll över användandet på två sätt, via återkoppling från användarna mobilt, eller via Pro-lösningen. Det ena går ut på att helt enkelt registrera användandet av de system som lämnar ifrån sig den typen av information. Men med tanke på att alla verktyg inte gör det, behöver det kompletteras. I verktyget kan du enkelt skicka ut regelbundna enkäter till dina medarbetare, via ett mobilt gränssnitt, där de får svara på vad de använder, vad de behöver mer utbildning i eller vilka tjänster som eventuellt inte används. Utifrån deras svar kan du enklare ta beslut kring vilka åtgärder som behöver tas.

KPI 2 – Kostnader

Att hålla koll på ett större företags kostnader vet vi kan vara en utmaning när det saknas en tydlig struktur och ett bra arbetssätt för det. Det är dessvärre vanligt att kostnader drar iväg, ofta i onödan. IT-tjänster är ett vanlig exempel på något som kan bli dyrt i slutändan och snabbt övertrassera budgeten när kontrollen över dem går förlorad. Till exempel, verktyg, abonnemang, licenser och system som ingen faktiskt använder men som ändå är aktiva och kostar pengar. Genom att skaffa full koll på dessa blir det enklare för dig att ta de beslut du behöver ta för att optimera användandet och sänka kostnaderna.

Så hjälper Pro dig:

En tydlig struktur i verktyget och möjligheten att smidigt och snabbt få en kontinuerlig överblick över alla tjänster gör att du får full kontroll. Du kan välja vad du vill titta på – det kan vara en person, ett abonnemang, en lista på en viss typ av enhet eller liknande. Överblicken gör att du snabbt får information om vilka abonnemang som är aktiva eller inte, vilken person som är knuten till det och så vidare.

KPI 3 – Kvalitet (uppföljning av servicenivåer)

Idag är användarupplevelser och kundupplevelser viktigare än någonsin. Företag som jobbar aktivt med att visa sina kunder att de är viktiga och som ständigt erbjuder service av hög kvalitet har vinster att göra genom nöjdare kunder som rekommenderar er vidare till andra. Men för att säkerställa att kunderna får bästa tänkbara service samtidigt som de uppsatta servicenivåerna uppfylls behöver du mäta hur detta upplevs.

Så hjälper Pro dig:

ProOpti tillhandahåller telekomrapportering som mäter förlorade samtal, svarstid, trafikdelningar/anknytningar samt inkommande och utgående trafik. Allt för att utvärdera om man klarar att nå målen för servicenivån. Detta kan länkas till en miljö för återkoppling från användare, där slutanvändaren betygsätter sin kommunikationsplattform.

Sammanfattning

För en IT-avdelning finns det många KPI:er att mäta, vissa kopplat till medarbetarna, andra kopplat till leverans. Men att ha för många KPI:er riskerar att det blir svårt att mäta och ännu svårare att nå upp till de satta målen. I det här blogginlägget har vi gått igenom tre viktiga KPI:er för IT att mäta och hur vårt verktyg Pro kan underlätta arbetet för dig.

Vill du veta mer om Pro och hur det kan hjälpa ditt företag att effektivisera era processer och öka kostnadskontrollen? Se vår demo!

Se vår demo