Marika Henriksson

Författare: Marika Henriksson

Marika Henriksson jobbar som marknadsansvarig för ProOpti, som nu också är en del av Enghouse Interactive. Hennes mål är att hjälpa företag att få insikt och kontroll över alla sina IT-investeringar, både gällande kostnad, kvalité och användande.

Pro är ett rapporteringsverktyg som hjälper företag att samla in data kring telefoni och IT på ett och samma ställe. Genom den kontinuerliga överblick som Pro ger får den IT-ansvarige eller kostnadsansvarige bättre koll på vilka IT-prylar, abbonemang  och licenser som finns i organisationen och vad som används och inte. Här är våra fem mest lästa blogginlägg om Pro.

1. Fem anledningar till att välja Pro

Det är viktigt att ha en bra och tydlig struktur över företagets IT-tjänster och dess tillhörande kostnader. När enheter allt som oftast är utspridda i organisationen är det otroligt svårt att behålla kontrollen över dem samt veta om de används eller inte. Här kan det finnas stora besparingar att göra, både tidsmässiga och kostnadsmässiga. Men för att lyckas behålla kontrollen och få en bra överblick behövs ett verktyg som stöd. Här kan du läsa hela blogginlägget om de främsta anledningarna till att välja Pro och hur ditt företag kan dra nytta av Pro som verktyg.

2. Så kan Pro hjälpa kommuner att effektivisera arbetet

Pro var tidigare främst ett verktyg för att följa upp företagens telefoni, men idag är det betydligt mer än så. För kommuner, som ofta har många anknytningar kopplat till sig och fortfarande jobbar en hel del manuellt kan Pro vara det perfekta verktyget för att underlätta, effektivisera och automatisera arbetsdagarna. En kommun som har använt sig av Pro länge är Karlskrona kommun, som för cirka 10 år sedan hade en utmaning med att det tog alldeles för lång tid att hantera alla mobilfakturor. Idag använder de sig av Pro som ett rent asset management-verktyg och har fått mycket bättre koll på kommunens kostnader när det kommer till utrustning såsom datorer, skärmar, mobiltelefoner och så vidare. Läs hela blogginlägget om Pro i kommuner här. 

3. Pro i molnet – så funkar det

Molntjänster har de senaste åren nästintill blivit vardag för många företag. Oavsett om inte allt lagras eller görs i molnet idag, så gissar vi att åtminstone en del av arbetet görs via någon form av molntjänst. Och det finns många fördelar med att använda sig av den här typen av tjänst, till exempel så ger det kostnadsstabilitet, skalbarhet och möjlighet att alltid ha tillgång till de senaste produkterna/tjänsterna. Om ert företag vill ha Pro som tjänst via molnet, så går det utmärkt. Plattformen vi använder är Microsoft Azur. Miljön i molnet anpassas då efter era behov för att fungera optimalt tillsammans med storleken på er Pro-lösning. Här kan du läsa hela blogginlägget om Pro i molnet – så funkar det. 

4. Vad är ProOpinion?

Rapporter visar att företagens IT-investeringar ökar med cirka 3,5 % per år, samtidigt som företagsledarnas största hinder är att skapa maximal affärsnytta och bedöma det konkreta värdet av all utrustning. Det är också en allmän utmaning att behålla kontrollen över de befintliga IT-tillgångarna, vilket inte är så konstigt när de är utspridda i hela organisationen. Genom ProOpinon som är ett tillägg till Pro får dina medarbetare möjlighet att komma med feedback, åsikter och önskemål. På det här viset kan du som ansvarig skicka ut enkäter via ProOpion för att till exempel få bättre koll på vad som används, varför det inte används och om det ger dina medarbetare ett värde. I det här blogginlägget kan du läsa mer om ProOpinion och vilka fördelar det kan ge ditt företag.

5. Så skapar Pro en kontinuerlig överblick och effektivare processer

En tydlig och bra överblick över företagets kostnader, främst på IT-utrustning och tillhörande användning, kan spara mycket administrativ tid. Tid som du som ansvarig istället skulle kunna lägga på dina medarbetares utveckling, till exempel. Något som kan behöva finnas på plats för att få den här överblicken och behålla kontrollen är att effektivisera vissa processer. För att ta ett exempel så skulle det ta otroligt lång tid att mäta användande manuellt, samma sak gäller om du behöver jaga reda på information om IT-prylar som är utspridd i organisationen genom att prata med dina kollegor. I det här blogginlägget tittar vi därför på hur Pro 9 kan hjälpa dig att skapa effektivare processer genom en kontinuerlig överblick. 

Sammanfattning

Pro är ett verktyg som hjälper företag att få en bättre överblick över IT-prylar, dess kostnader och dess användande. På det här viset kan företag spara tid, pengar och få bättre och säkrare beslutsunderlag. Att involvera och engagera sina medarbetare genom ProOpinon kan också göra att de känner sig nöjdare och mer uppskattade, eftersom de får vara med och tycka till, vilket i sig bidrar till en ökad känsla av delaktighet. Vill du veta mer om Pro och hur det fungerar? Ladda ner vår demo!