Marika Henriksson

Författare: Marika Henriksson

Marika Henriksson jobbar som marknadsansvarig för ProOpti, som nu också är en del av Enghouse Interactive. Hennes mål är att hjälpa företag att få insikt och kontroll över alla sina IT-investeringar, både gällande kostnad, kvalité och användande.

En bra och tydlig struktur över företagets IT-tjänster och dess tillhörande kostnader genererar effektivare administration och underlättar arbetet med att sänka kostnaderna. Men för att lyckas med det kan det behövas ett verktyg som stöd. I det här blogginlägget går vi därför igenom fem anledningar till att du ska välja Pro och hur ditt företag kan dra nytta av dess fördelar.

1. All information på ett och samma ställe

Ordet administration klingar inte särskilt bra för många människor då det ofta kan vara ett tungt, långdraget och dyrt arbete. Men med Pro optimerar och effektiviserar du det administrativa arbetet på flera sätt. Ett av dem är att du får all information om statistik, användande och IT-kostnader samlat på ett och samma ställe. Baserat på en alltid aktuell organisationsstruktur i er databas länkar Pro ihop information från olika datakällor och förenklar på så vis sammanställningen av den. På så vis slipper du leta i flera system för att få fram rätt data över olika områden, vilket kommer spara mycket tid.

2. En bättre struktur

Ordning och reda är A och O för att behålla kontrollen över ett företags kostnader och all information kring dessa. Men för att få ordning och reda krävs struktur, något som redan finns färdigt i Pro. I och med att all information är samlad på ett och samma ställe kan du snabbt och smidigt få en överblick över önskad information, vilket automatiskt ger en bättre struktur. Med tydliga beslutsunderlag blir det i slutändan smidigare och enklare att ta viktiga beslut baserat på insikt istället för åsikt.

3. Slipp det manuella arbetet

Den tredje fördelen med att använda Pro är att du minimerar det manuella arbetet när du hanterar dina IT- och kommunikationstjänster. Det här minskar inte bara den stress som ofta kan uppstå när saker och ting drar ut på tiden i “onödan”,  det genererar också ett större affärsvärde. Pro levererar det här genom bland annat enkel kostnadshantering och prognosstöd. Men också genom att tillhandahålla insikter om IT-tjänsters nyttjande samt uppföljning av servicenivåer.

4. Optimera kostnader, användning och administrativa processer

Ditt företag kan optimera kostnader, användning och administrativa processer samt säkerställa tjänster av hög kvalitet genom att använda Pro. Eftersom Pro effektiviserar den administrativa processen, leder det också till en större medvetenhet och bättre balans mellan IT-investeringarna och affärsbehoven. Det blir dessutom smidigare för företag att boka kostnaderna på rätt sätt när de tillgodoses en digital dokumentation av företagets användning av IT-tjänsterna.

5. Det skapar ett värde för hela organisationen – inklusive dina slutanvändare

Mjukvaran levererar ett självklart värde för dig genom att du kan optimera ditt arbete. Men faktum är också att Pro skapar värde för hela organisationen – inklusive dina slutanvändare. De analyser som görs över användandet och den feedback som kommer in från dina medarbetare kopplat till era IT-tjänster skapar en ökad medvetenhet kring vad de tycker och tänker. Och i en tid som idag, när tekniken är en stor del av mångas arbetsdagar ska vikten av att de själva får påverka sin arbetsmiljö för att kunna jobba så effektivt som möjligt inte underskattas.


Sammanfattning

I och med teknikens framgång är det manuella arbetet ett minne blott när det kommer till administration. Pro gör det enklare att samla all information om företagets IT-tjänster,  till exempel kostnader, användande och statistik. Genom att låta dessa processer effektiviseras hjälper du ditt företag att spara både tid och pengar.

Vill du veta mer om Pro och hur verktyget kan hjälpa ditt företag att effektivisera era processer och öka kostnadskontrollen? Se vår demo!

Se vår demo