Thomas Töpfer

Författare: Thomas Töpfer

Thomas Töpfer arbetar inom professional services som projektledare och servicemanager till större konton inom ProOpti. Thomas har lång efterenhet av arbete inom Contact Center sfären med framförallt fokus på statistik, uppföljning och analys.

Att skapa en tydlig och bra överblick över kostnader och användande sparar mycket administrativ tid som istället kan läggas på dina medarbetares utveckling. I det här blogginlägget tittar vi på hur Pro 9 kan hjälpa dig att skapa effektivare processer genom en kontinuerlig överblick.

Oberoende av hur stor eller liten en organisation är där ledning eller ledare lyser med ”ficklampan” får man oftast ett lyft i resultatet. Vad händer då med processer och flöden om information om organisationens välmående på ett enkelt, lättillgängligt och snabbt sätt når organisationen? Jo, med stor sannolikhet kommer organisationen börja arbeta för att effektivisera processer då de på respektive organisation eller avdelning enkelt ser hur de ligger till och medarbetare kommer att involveras i hur deras arbete påverkar helheten.


Öka medarbetarnas resultat genom automatiserad uppföljning av resultat

Vad händer då när medarbetaren enkelt, snabbt och lättillgängligt får data presenterat? Efter många år inom kundtjänstverksamheter har medarbetare som efterfrågat eller påvisats uppföljning på resultat, flöden i samtal eller för egen utvärdering lyft sitt resultat. Mina erfarenheter är också att ledare på olika nivåer har fått lägga mycket resurser på att sammanställa data för uppföljningen.

Spara tid och var ständigt uppdaterad med en kontinuerlig överblick

Genom att enkelt skaffa en kontinuerlig överblick kommer ni spara mycket administrativ tid, effektivisera era processer och kommer få både organisation och medarbetare att känna sig mer involverade, eftersom de enkelt kan se hur deras arbeten påverkar helheten. Dessa medarbetare kommer troligtvis även bidra till ett effektivare och bättre arbetsklimat, eftersom människor som känner sig involverade och delaktiga ofta känner ett högre välbefinnande än de som känner sig förbisedda och “utanför”. Det är också en viktig aspekt att ta med i beräkningen när det kommer till att erbjuda medarbetaren tillgång till sitt användande.

Den kontinuerliga överblicken gör också att du alltid får tillgång till den senaste informationen, eftersom den uppdateras så fort det görs en ändring, till exempel när en person slutar.

Sammanfattning

I Pro kan du genom några enkla knapptryck skaffa dig den kontinuerliga överblicken som behövs för att skapa tydliga och effektiva processer samt involvera så väl medarbetare som organisation. Man har också påvisat att medarbetare som känner sig involverade och får uppföljning på sina resultat har blivit mer engagerade och lyft sina resultat.

Vill du veta mer om hur Pro fungerar och hur den kan stötta dig i ditt arbete? I vår demofilm kommer Johan och Niklas att prata om affärsvärdet och kundnyttan med Pro, samt visa valda delar av lösningen – Se hela filmen här!

Se vår demo