Marika Henriksson

Författare: Marika Henriksson

Marika Henriksson jobbar som marknadsansvarig för ProOpti, som nu också är en del av Enghouse Interactive. Hennes mål är att hjälpa företag att få insikt och kontroll över alla sina IT-investeringar, både gällande kostnad, kvalité och användande.

Inom i stort sett alla branscher mäts viktiga leveranstal och KPI:er. Inom IT är det däremot inte lika vanligt att alla vet exakt vilka parametrar som ska mätas. Det finns många mätetal att använda och dessutom är det viktigt att dessa speglar en balanserad mix av både verksamhetsnytta och it-systemens effektivitet.


Olika mätetal är såklart användbara beroende på vad syftet är. Parametrar som syftar till att motivera anställda handlar till exempel om bonus eller belöningar, men dessvärre förekommer det att talen som syftar till att främja den digitala transformationen eller de parametrar som bedömer om anställda lyckats med sin arbetsinsats och leverans förbises. I det här blogginlägget kan du läsa om hur viktigt det är att IT-avdelningen faktiskt mäter rätt parametrar och vilka risker det kan medföra när de använder sig av fel mätetal.

Svårt att avgöra ifall avdelningen uppfyller målen

För att den enskilda medarbetaren ska kunna bedöma ifall hen har gjort ett bra jobb krävs det att relevanta parametrar mäts. För att hela avdelningen dessutom ska kunna påverka specifika affärsresultat som även hör ihop med de strategiska målen är det också viktigt att mäta de mätetal som står i relation till dessa. Om avdelningen inte mäter vad som gått bra eller mindre bra kan de omöjligt veta ifall de uppfyllt målen eller ligger i linje med förväntningarna. Och vet avdelningen inte det, hur ska de då veta vilka prioriteringar som bör göras?

Avdelningen prioriterar fel saker

Att fel saker prioriteras kan vara en direkt följd av att avdelningen inte mätt huruvida de uppfyllt målen och därför inte vet vilka utmaningar de står inför. Ifall avdelningen inte kan synliggöra de problem de har framför sig finns det risk för att de väljer att prioritera ett “problem” som inte finns. Det här innebär inte bara bortkastad tid och risken att göra saker och ting värre, utan kan också leda till onödiga kostnader i pengar.

Avdelningen ställs inför onödiga kostnader

Onödiga utgifter i både tid och pengar innebär att förlorad produktivitet och extraarbete blir tvunget att prioriteras. Detta kan alltså bli en direkt konsekvens av att avdelningen använt fel mätetal från början och inte kunnat analysera vad som egentligen bör göras. Kostnader i sig är väldigt viktiga att mäta  eftersom det direkt visar hur arbetet påverkar affärsresultaten.

Sammanfattning

Idag finns det många mätetal att ha i åtanke och vikten av att mäta rätt är betydande för IT-avdelningar. Genom att hålla koll på vilka parametrar som är relevanta för just er minimeras risken för tråkiga konsekvenser där ni bland annat tvingas till en hel del extraarbete.

Att mäta fel parametrar eller att inte mäta alls kan dessutom skapa onödiga kostnader. Genom att hålla koll på IT-kostnaderna ges du möjligheten att kunna ändra dem. Hur bra koll har du på era kostnader? Gör vårt test och få svar direkt!