Marika Henriksson

Författare: Marika Henriksson

Marika Henriksson jobbar som marknadsansvarig för ProOpti, som nu också är en del av Enghouse Interactive. Hennes mål är att hjälpa företag att få insikt och kontroll över alla sina IT-investeringar, både gällande kostnad, kvalité och användande.

Digitaliseringen och den snabba tekniska utvecklingen ställer helt andra krav på IT att hänga med i svängarna och anpassa sig efter de nya trender som ständigt dyker upp. Det är inte alltid så lätt dock när allt går fort. I det här blogginlägget har vi därför samlat tre växande trender för morgondagens IT-avdelningar att spana in.

1. En ökad medarbetarupplevelse

Att kombinera data med design är något vi kommer se företag jobba allt mer med under 2019, och något som krävs av företag som vill ligga i framkant och skapa den bästa kund- och medarbetarupplevelsen. Enligt en undersökning från Center för Information Systems Research (CISR) på MIT Sloan School of Management uppnår företag som fokuserar på att förbättra sina medarbetarupplevelser en ökad lönsamhet med 25 procent i förhållande till konkurrenterna

Att chefer måste låta den digitala utvecklingen integreras med den kreativa designen inom produkt- och tjänsteutveckling är ett faktum. Målsättningen ska alltid vara att skapa en bättre kund- och medarbetarupplevelse för ökad nöjdhet och innovationsgrad i företaget.

Har du koll på hur dina medarbetare upplever de system ni sitter i? Lär mer om hur du får bättre koll och ökar medarbetarupplevelsen – med Pro.

2. Automatisering

Samtidigt som en ny era för kund- och medarbetarupplevelser växer fram, kämpar fortfarande många företag med att digitalisera sina processer och tjänster. I en snabbt föränderlig digital värld rör vi oss mot ett samhälle där alla förväntar sig digitala lösningar på allt, oavsett om det handlar om nya uppfinningar, digitala sensorer i hemmet eller uppkopplade bilar. För att skapa detta krävs det ett nytt tankesätt och uppdaterade IT-processer. Enligt en undersökning framtagen av Avanade svarar 80 procent av IT-beslutsfattarna att tillväxten av organisationer försämras avsevärt om företagen inte genomför digitala satsningar inför framtiden.

Automatisering av processer kommer transformera hur företag arbetar i framtiden. Allt eftersom företag vågar ta steget att digitalisera mera, spås AI och maskininlärning hjälpa till med att effektivisera stora delar av arbetet för IT-avdelningar och hela företag.

AI klättrar allt högre i utvecklingsarbetets värdekedja och gör det möjligt för IT-avdelningar att bygga in AI i applikationer utan experthjälp. Dessutom får själva utvecklingsverktygen mer och mer AI-driven funktionalitet så som augmenterad analys och automatiserad testning.

Det är alltså hög tid för företag att uppdatera sättet man arbetar med IT så att de kan erbjuda friktionsfria lösningar som är plattformsoberoende till både kunder och anställda.

3. Säkerhet

Vi kommer att gå tillbaka till grunderna inom säkerhet (igen), men också fokusera på några specifika saker:
Under 2019 kommer organisationerna återigen dubbla sina ansträngningar för att stärka säkerheten. Det handlar om att förstå riskmiljön och säkerställa att de gör det mest grundläggande på rätt sätt för att skydda sitt företag. Att infria hygienfaktorer inom IT för att hålla infrastrukturen aktuell och skydda den mot sårbarheter fortsätter vara kritiskt. Säkerhet på nätverksnivå är avgörande där nätverkssegmentering och säkerhet är en central del av designen i en mjukvarudefinierad värld. De kommer också behöva ökad synlighet för data för att driva insikter och slutligen beslut på hur de ska skydda sig mot specifika säkerhetshot. Handling kommer att ske – annars kommer styrelsen eller kunden att fråga varför.

–  Våra kunder letar efter nya tillvägagångssätt för omedelbara insikter i deras verksamhet och kunden. ”Företaget i realtid” är definitivt där de vill vara, oavsett vilket steg på resan de är på eller var i världen de befinner sig. Det handlar inte längre om digital transformation, det är givet idag och accelererar samt driver behovet för insikter i realtid. Det handlar om hur de kan bygga och hantera det digitala för att ändra sina affärsmöjligheter framöver, sa George Fischer, President, Verizon Enterprise Solutions.

–  Runt om i världen ökar snabbheten i affärerna, konkurrensen och misslyckandena. Vårt jobb är att se till att använda vår unika kombination av tekniskt kunnande, expertis inom professionella tjänster och vår globala tjänstemodell, för att göra ”företaget i realtid” till en verklighet. Allt handlar om att använda vår erfarenhet av att arbeta globalt, på stor skala, för att hjälpa våra företags- och myndighetskunder runt om i världen att uppnå sina affärsmål”, fortsatte Fischer.

Sammanfattning

De senaste åren har trenderna från år till år skiftat snabbare än någonsin, det är ett måste att hänga med i svängarna för företag som vill vara i framkant, både affärsmässigt och teknikmässigt. Tre digitala trender som kommer påverka IT-avdelningarna och kommer växa sig större under 2019 är en ökad medarbetarupplevelse, ännu mer automatisering och säkerhet.

För den IT-ansvarige är det inte bara viktigt att hålla koll på omvärlden och de trender som dyker upp. Att hålla en mer produktiv och konsekvent arbetskultur genom olika verktyg och plattformar ökar medarbetarupplevelsen och underlättar ett mobilt arbete. Läs vårt whitepaper – och lär dig mer om hur du säkerställer en lyckad UC&C-investering.

Ladda ner vårt whitepaper