Marika Henriksson

Författare: Marika Henriksson

Marika Henriksson jobbar som marknadsansvarig för ProOpti, som nu också är en del av Enghouse Interactive. Hennes mål är att hjälpa företag att få insikt och kontroll över alla sina IT-investeringar, både gällande kostnad, kvalité och användande.

De flesta företag har idag ett AD (Active Directory) som innehåller mer eller mindre information. Men varje AD har stor potential att underlätta, effektivisera och automatisera stora delar av arbetet. I det här blogginlägget berättar vi mer om hur ditt företag kan få ut mest möjliga av ert AD och hur det i kombination med Enghouse Pro kan hjälpa dig att analysera och följa upp viktig information.

Ett AD (Active Directory) är kort förklarat en katalogtjänst från Microsoft som samlar information om olika resurser i en domän, som ett nav för uppföljning. AD:t hjälper företag att hålla koll på nätverk och organiserar och kontrollerar lösenord och rättigheter för användare. Här kan du även samla information om och hantera licenser, enheter, kostnader och programvaror.

Vanlig information i ett AD

Det allra vanligaste informationen som de flesta företag ser i sitt AD idag, oavsett vad de har för mål med det, är information om användare, vilken organisation hen tillhör, kostnadsställe, kontaktuppgifter till användaren, objekt och grupper. Men idag ser nyttjandet av företagets AD väldigt olika ut, vissa företag och organisationer använder sig främst av det för att hålla koll på enheter och kostnadsställen, andra är mer intresserade för att kunna behålla kontrollen och följa upp informationen som finns där.

Hur du får fram information och integration med andra system

Idag tas informationen från ett AD oftast fram via olika filer, exportfiler. En annan lösning är att integrera det med ett annat system. Enghouse Pro LDAP Configuration är ett exempel på en plattform som du kan integrera med ditt AD. På det här viset blir det enklare att behålla informationen samlad på ett och samma ställe, och du behöver inte plocka ut information från flera olika ställen för att få en bra översikt. När du integrerar ditt AD i Pro kan du boka tjänster på personer, objekt och grupper. Det här är automatiserat, vilket gör att du slipper lägga tid på administrativt arbete och förenklar både informationshantering och dess uppföljning.

Varför är det viktigt att följa upp informationen?

Det finns flera anledningar till att det är viktigt att följa upp viss information. En av de främsta anledningarna är kostnadsallokering, man vill helt enkelt föra ut kostnader i organisationen, på de delar som faktiskt används. På ett större företag är det mer regel än undantag att vissa system/licenser är generella, medan andra enbart är sådant som vissa har behov av och därav tillgång till. Den här informationen kan du sedan få fram och föra vidare till exempelvis ett ekonomisystem, så att du har all relevant information samlad på ett och samma ställe.

En annan anledning till att följa upp informationen är kostnadsrapportering. Genom att skicka en kostnadsuppföljning till en chef eller en kostnadsansvarig får hon eller han en bättre överblick över organisationens kostnader.

Se vårt webbinarium om hur ditt AD är källan till framgångsrik uppföljning

Vill du veta mer om hur ditt AD är källan till framgångsrik uppföljning så vill jag tipsa om vårt webinar vi hade för en tid sedan på samma tema. Vår Project Manager Roger Wiklund visar och demonstrerar hur det kan se ut i företagets AD och vilka vinster det finns med att integrera det med Enghouse Pro.

Se webbinariet on demand här.