Marika Henriksson

Författare: Marika Henriksson

Marika Henriksson jobbar som marknadsansvarig för ProOpti, som nu också är en del av Enghouse Interactive. Hennes mål är att hjälpa företag att få insikt och kontroll över alla sina IT-investeringar, både gällande kostnad, kvalité och användande.

Som IT-ansvarig kan det vara en tuff utmaning att hålla koll på företagets alla IT-tjänster och dess kostnader. Det kan också vara ett tidskrävande arbete att samla in rätt information för att skapa de beslutsunderlag som behövs för att optimera kostnaderna och användandet. Genom att använda rätt verktyg kan du samla all data du behöver på ett och samma ställe vilket förenklar hanteringen av IT- och kommunikationstjänster, ger effektivare arbetsdagar och ökad kostnadskontroll.

Den som är IT-ansvarig på ett större företag jobbar troligtvis ständigt med att sänka IT-kostnaderna, varav en del i det brukar vara att optimera användandet av företagets IT-tjänster. Inte bara ur kostnadsperspektiv, utan även för att både du och dina anställda ska kunna jobba så effektivt som möjligt i rätt verktyg. Men för att lyckas att behålla kontrollen över kostnaderna krävs det att du har full koll på de IT-tjänster som finns i omlopp i organisationen. Det är också av yttersta vikt att hålla full koll på användandet för att kunna få fram de beslutsunderlag som behövs för att optimera det. Vet du till exempel vilka av era licenser och tjänster som används och inte? Har du full koll på att de personer som slutar även får sina IT-tjänster avslutade så att de inte ligger och kostar pengar? Vi vet att det kan vara svårt, men det finns lösningar!

Pro samlar all data på ett och samma ställe

Med vår Technology Expense Management-lösning Pro kan du samla all information om IT-kostnader, statistik och användandet på ett ställe. Det gör att du snabbt kan få en överblick och genom den öka kännedomen om hur och vilka applikationer och enheter som används av medarbetarna, för att optimera investeringar och undvika dyra felsatsningar.

Enklare hantering av IT-tjänster sparar tid och effektiviserar processer

I Pro finns en färdig struktur för hur informationen samlas in och vart du hittar den, vilket hjälper dig att skapa ordning och reda bland all data. Enkel datainsamling av informationen gör att du sparar mycket administrativ tid, eftersom informationen redan finns på plats och mycket sker automatiskt. Du kan också lita på att du alltid har tillgång till den senast uppdaterade informationen genom den kontinuerliga överblicken som Pro erbjuder.

Sammanfattning

Enheter och programvaror som är utspridda i organisationen är svårt att hålla koll på. Speciellt idag då de flesta anställda har fler enheter och program som enkelt går att ladda ner online. Arbetet med att kontrollera och hålla koll på IT-kostnaderna tar mycket tid, speciellt när en tydlig process för det saknas. Genom att istället använda dig av Pro får du all information samlad på ett och samma ställe, vilket sparar tid, ger ökad kostnadskontroll och förenklar arbetsdagarna tack vare effektivare arbete.

Vill du veta mer om Pro och hur verktyget kan hjälpa ditt företag att effektivisera era processer och öka kostnadskontrollen? Se vår demo!

Se vår demo