Marika Henriksson

Författare: Marika Henriksson

Marika Henriksson jobbar som marknadsansvarig för ProOpti, som nu också är en del av Enghouse Interactive. Hennes mål är att hjälpa företag att få insikt och kontroll över alla sina IT-investeringar, både gällande kostnad, kvalité och användande.

Det är ju inte en nyhet för någon att nöjda och motiverade medarbetare presterar bättre på jobbet och troligen stannar kvar längre på företaget. Trevliga arbetskamrater, rättvis lön och utvecklingsmöjligheter bidrar ju till detta, men vad som kanske är mer förvånande är vikten av att ha rätt och fungerande arbetsverktyg och transparens i verksamheten. Här har vi samlat våra mest lästa blogginlogg om hur ni kan få nöjdare medarbetare.


1. Tre tips för nöjdare medarbetare

Medarbetare som känner sig engagerade kommer automatiskt att göra ett bättre jobb än de som känner sig mindre engagerade. Faktum är att det idag finns otroligt många människor runt om på svenska arbetsplatser som känner sig oengagerade och har låg arbetsglädje. För företag kan det här bli tufft, eftersom man riskerar att tappa bra kompetens, i en tid då det dessutom är svårt att rekrytera. Något som idag är otroligt viktigt för att vi ska trivas på arbetet är att vi får möjlighet att själva välja vilka verktyg vi vill använda oss av. Men det är bara ett exempel på hur du kan jobba för nöjdare medarbetare, läs hela blogginlägget här.

2. Tre snabba vinster av att höja företagets medarbetarnöjdhet

Att enbart ha nöjda och glada medarbetare är lättare sagt än gjort att uppnå. Däremot så finns det många vinster att kamma hem genom att höja företagets medarbetarnöjdhet, något varje arbetsgivare behöver ha koll på. Några av de främsta anledningarna till att aktivt jobba för nöjdare medarbetare är att det leder till att personalen gör ett bättre jobb och stannar längre på företaget.

Det är dessvärre ganska vanligt att människor är missnöjda på jobbet, vilket kan bero på en rad anledningar. I vissa fall beror det på chefen, i andra fall beror det på lönen eller avsaknad av utvecklingsmöjligheter. Men två av de absolut främsta anledningarna till missnöje är man känner att man inte blir lyssnad på, eller att det är svårt att se att jobbet man utför fyller ett högre syfte. Detta är faktorer som kan sänka både engagemang och medarbetarnöjdhet. Företag som däremot jobbar hårt för nöjda medarbetare kan få flera positiva effekter för verksamheten, läs mer om det i detta blogginlägg.

3. Därför bör slutanvändarna kontinuerligt utbildas i systemmiljön

I dag finns det ett flertal moderna system som ditt företag kan använda sig av både för att effektivisera arbetsuppgifter och för att förenkla kommunikationen. Men för att uppnå framgång med de olika systemen är det viktigt att du och dina medarbetare vet hur de ska användas och faktiskt använder dem. Att utgå från att samtliga i företaget redan vet hur de får ut full kapacitet av systemen utan någon form av utbildning är dock inte ett vinnande koncept. Oftast ligger kunskapen på väldigt olika nivåer, vilket både kan bero på intresse, teknisk vana eller liknande. I det här blogginlägget går vi igenom hur betydande utbildningen är för att dina medarbetare ska kunna maximera användningen av de system som ert företag använder sig av. Bred kunskap om systemen resulterar i nöjdare och mer motiverade medarbetare, läs hela blogginlägget här.

4. Fördelarna med att medarbetarna har full koll på sina IT-kostnader

När medarbetarna själva får en bättre överblick över sina IT-kostnader är chansen större att sådant som inte används faktiskt avslutas i tid, istället för att ligga och kosta pengar “i onödan”. Det har nämligen visat sig hos många av våra kunder att det som struktureras upp och mäts ner på enhets- och personnivå ger en större kostnadsmedvetenhet hos medarbetarna, som i slutändan innebär kostnadsbesparingar för företaget. Men inte bara det, det finns även undersökningar som visar att medarbetare som får vara med och påverka vilka verktyg de använder är nöjdare och stannar längre hos sin arbetsgivare. Här kan du läsa hela blogginlägget om fördelarna med att medarbetarna har full koll på sina it-kostnader.

Sammanfattning

Det finns bara vinster med att ha motiverade och nöjda medarbetare. De företag som jobbar hårt och aktivt med att öka engagemanget bland medarbetarna kan förvänta sig ett bättre resultat i slutändan. Ett högt engagemang och hög arbetsglädje ger ”det lilla extra” vi behöver för att per automatik göra ett bättre jobb.

Vill du veta mer om hur ProOpinion kan hjälpa dig att få en bättre överblick vad dina medarbetare faktiskt tycker om sina IT-verktyg och hur de använder dem för att enklare kunna ta beslut som gynnar verksamheten? Se vår DEMO för att lära dig mer om Pro och ProOpinion eller boka en personlig demo.