Andreas Majunie

Författare: Andreas Majunie

Andreas Majunie arbetar som projektledare och service manager inom området proffessional services med inriktning mot stora konton. Tidigare har Andreas jobbat inom säkerhet och automation och fortsätter med det inom TOM – Technology Optimization Management. Hög säkerhet uppnås med minimalt manuellt arbete.

Att välja mobilabonnemang till företaget nuförtiden är mycket enklare och billigare än vad det var för 10 år sedan. Men även om det är enklare kan det snabbt bli kostsamt när företaget väljer abonnemang till sina anställda utan att ha koll på deras faktiska behov. Genom att analysera och optimera nyttjandegraden med hjälp av rätt verktyg kan företaget spara administrativ tid och pengar.

Förr krävdes det att du jämförde alla olika abonnemang för att se vilket som hade lägst minutpris. Om du ringde ofta men korta samtal så skulle du kanske leta efter ett abonnemang som inte hade någon uppkopplingsavgift, men något högre minutpris. Eller för kollegor som pratade extra mycket med vissa kunder, så kunde de läggas till som favoriter så att samtalen med dessa nästan blev gratis.

Nu är det betydligt enklare, du väljer ett abonnemang med fast pris och så är det klart. Eller? Är det verkligen så enkelt och vilka konsekvenser får det när det inte görs en riktig analys av behovet innan abonnemanget signas?

 

Bekvämlighet kan vara kostsamt

Till exempel, hur mycket surf ska köpas? Ska man vara det där “sköna företaget” där alla får en stor datapott som de anställda kan använda fritt för Youtube och Netflix? Eller ska man vara det där ekonomiskt smarta och medvetna företaget som bara erbjuder minsta möjliga datamängd för att hålla nere alla kostnader?

Detta är något som varje organisation måste besluta själva, men vem ska du fråga om råd? Det går inte att komma ifrån att operatörerna har ett vinstintresse i frågan, så vad du än får för svar från dem så kommer känslan av att de har sina egna intressen som första prioritet gnaga. Låt oss titta på ett exempel:

Ett medelstort företag med 200 anställda som använder en av Sveriges stora operatörer erbjuder generöst sina anställda 50 GB i månaden och betalar 449 kr/mån.

Detta ger en årlig kostnad på totalt 1 077 600 kr. 

Om samma företag istället köper abonnemanget med 2 GB surf i månaden för 329 kr/mån blir kostnaden för samma företag 789 600 kr. En skillnad på 288 000 kr.

Billigt kan snabbt bli dyrt

Det låter ju som ett självklart val att ta det billigare alternativet, men det kan vara värt att tänka ett varv till. Det kan till exempel vara så att det finns anställda som reser mycket i jobbet, eller ofta sitter hos kund och jobbar. I vissa av dessa fall kanske de inte kan eller får (av säkerhetsmässiga skäl) använda sig av befintligt w-fi och väljer då istället att använda sig av den surf de har via sitt abonnemang. Då kommer de inte långt på 2 GB, utan måste köpa till mer surf per abonnemang. Om vi använder samma operatör som i exemplet ovan så handlar det om 89 kr/1 GB. Skulle 30 personer av företagets 200 anställda behöva köpa till 4 GB i månaden under ett år skulle den kostnaden bli 128 160 kr per år.

Så inte nog med att det mindre abonnemanget skulle bli dyrare för dessa användare än vad det stora abonnemanget med 50 GB skulle blivit, med stor sannolikhet skapade det också onödig irritation för medarbetaren och mer administration för företaget.

Välj rätt abonnemang och optimera kostnaderna per individ med Pro

Med Pro och modulen Abonnemangsoptimering kan du med några knapptryck läsa av och jämföra vilket abonnemang och vilken datamängd som passar varje enskild anställd. Det går alltså att individuellt anpassa de befintliga abonnemangen hos operatörerna för sin egen organisation.

Står du dessutom inför valet att byta operatör kan du göra samma uträkningar för de olika abonnemangen och ställa operatörernas priser mot varandra.

Med Pro kan du med andra ord optimera dina abonnemang till de mest kostnadseffektiva för företaget samtidigt som du minskar administrationen och får nöjda medarbetare. Basera dina beslut på insikt, inte på åsikt.

Sammanfattning

Även om det idag är betydligt enklare att välja abonnemang på så vis att du inte längre behöver leta efter den leverantör som erbjuder det lägsta minutpriset, så finns det andra saker som spelar in och är värt att tänka på. Till exempel så kan det ganska snabbt bli dyrt trots att du väljer det billigare alternativet, när medarbetare tvingas köpa till surf till sina abonnemang – en kostnad som till slut landar hos företaget. Med hjälp av Pro kan du få hjälp att välja rätt abonnemang till dina anställda, baserat på deras tidigare användande och deras behov.

Vill du veta mer om hur Pro fungerar och hur det kan stötta dig i ditt arbete? Se vår demo och testa redan idag!

Se vår demo