Karin Lindström-Salwin

Författare: Karin Lindström-Salwin

Karin Lindström-Salwin - Head of Operations, Northern Europe, Enghouse Interactive

Teknikutvecklingen påverkar oss vare sig vi vill eller inte. Rätt hanterad innebär den enorma möjligheter. Tre nyckelfaktorer för att lyckas med förändringar är att involvera hela verksamheten i förändringsarbetet, att skapa en tillåtande företagskultur samt att löpande kommunicera kring förändringen.

Teknikutvecklingen har redan fått dig att förändra ditt beteende. Du gör bankärenden i mobilen, du beställer mat, möbler och kläder på nätet, tar kontakt med kommunens kundtjänst via Facebook och chattar med botar.

Förändring är det nya svarta

Snabb teknikutveckling skapar nämligen beteendeförändringar, vilket i sin tur skapar nya innovationer, vilket i sin tur skapar nya beteendeförändringar. En del innovationer ändrar förutsättningar för hela branscher. Därför är det är viktigt att hitta nya vägar och nya arbetssätt i dessa tider av digitala transformation.

Oavsett synen på förändring inser och förstår de flesta behovet av kontinuerlig utveckling för att företaget ska vara fortsatt framgångsrikt, konkurrenskraftigt och innovativt.

Läs även vår blogg: Rädsla för förändring – därför vill många inte byta system

Hamna rätt lite snabbare

Det finns olika sätt att ta sig an ett förändringsarbete. Ett sätt är att använda sig av agila metoder där man jobbar med parallell utveckling, leveranser i kortare cykler och där användare och beställare får möjlighet att påverka under hela processen. Är vi på rätt väg? Finns det nya krav att förhålla sig till? Agila metoder möjliggör kontinuerlig utveckling. Resultatet? Projektet hamnar mer rätt lite snabbare.

Den tekniska utvecklingen stannar ju inte av. Omvärlden, våra företag, andras företag, andra länder, våra kunder, andras kunder och vårt beteendemönster skapar ett eget ekosystem som driver behovet av kontinuerlig utveckling framåt och vidare.

Hur gör vi då förändringsarbetet enklare och roligare? Det spelar ingen roll vilken praktisk metod som används i förändringsarbetet. Däremot är det tre saker som absolut måste finnas på plats för att förändringen ska bli en rolig resa: förändringsledning, samarbete/kultur och kommunikation.

Först förändringsledning

Digital transformation är varken IT-avdelningens eller en enskild utvecklingsavdelnings ansvar utan hela företagets. Företagsledningen måste sitta i förarsätet och driva frågan eftersom den ju påverkar hela verksamheten i form av arbetsmetoder, medarbetare, arbetsverktyg och affärsmodeller.

Samarbete och kultur hänger ihop

Utnyttja den kunskap och kraft som finns bland medarbetarna. Genom att låta dem samarbeta inom och utom företaget skapas en kultur som premierar samarbete och innovation. Högt i tak blir det när vi ifrågasätter, lyssnar på nya tankebanor och idéer och låter folk göra fel för att sedan göra om, göra rätt och nå framgång.

Fira framgången

Kommunikationen handlar om att tydligt förklara syftet med förändringen och varför den genomförs. Bestäm vem som ska kommunicera, vad som ska kommuniceras och när i tid det ska göras. Och framför allt: Berätta om och fira framgångar.

Summering

Förändring kan vara jättejobbigt, superfrustrerande och tidvis alldeles hemskt. Men kom ihåg att nästan alla förändringar leder till något positivt i slutänden. Något förädlat, någonting utvecklande, någonting bättre. Det är lätt att älska förändring!

Läs även bloggen: Rädsla för förändring – därför vill många inte byta system