Sofia Lennbom

Författare: Sofia Lennbom

Sofia Lennbom arbetar på utvecklingsavdelningen som Test- och kvalitetsansvarig för ProOpti. Hon tycket det är viktigt att produkten håller en hög kvalitet och att kunderna är nöjda. Sofia har lång erfarenhet av kundservice och utbildning inom olika telefoniplattformar.

Hur mycket tid och resurser lägger er organisation ner på fakturering varje period? Sker mycket av jobbet manuellt? Har ni koll på alla kostnader för abonnemang, hårdvara och tjänster och vilken avdelning och person kostnaden tillhör? Jag gissar att ni har koll, men om ni inte har en automatiserad process kring detta kan jag nästan garantera att ni har stora utmaningar med att få den kollen, både gällande resurser och effektivitet.

Karlskrona kommun minskade sina kostnader radikalt med automatiserad faktureringsprocess

En av våra kunder Karlskrona kommun har i och med Pro gjort stora besparingar både i tid och pengar. Deras faktureringsprocess har gått från tre till fyra veckor per kvartal till en dag per månad efter att de började använda Pro. Läs mer om deras resa och upplevelse med Pro.

Automatiserade processer sparar både tid och pengar

I Pro kan faktureringsprocessen i princip ske helt automatisk. Data samlas automatiskt och effektivt in i ett och samma system. Utskick av kontrollrapporter och specifikationer till avdelningschefer och medarbetare sker automatiskt för bättre insyn och överblick. De samlade kostnaderna från Pro exporteras därefter lätt ut från systemet om så önskas för att importeras till valfritt ekonomisystem för vidare fakturering. Givetvis kan även exporten från Pro ske automatiskt efter angivna grupperingar och intervaller.

Med Pro kan du lätt se vem som har vad och vad det kostar

Pro kan lagra alla typer av kostnader för abonnemang, skärmar, tjänster, leasingbilar med mera. Systemet håller reda på engångskostnader och löpande abonnemangskostnader och vilken avdelning och person kostnaden tillhör. Det är alltså lätt att direkt se vem som har vad och vad detta kostar.

Tydliga och automatiserade rapporter skapar kostnadsmedvetenhet i organisationen

Pro erbjuder ett antal standardrapporter som ger organisationen och den enskilde medarbetaren en tydlig insyn i vilka kostnader de har. Dessa finns tillgängligt i systemet eller via automatiska utskick. Rapporterna visar en tydlig specifikation över abonnemang, tjänster och apparater som tillhör varje medarbetare eller avdelning. Med denna tydliga överblick över kostnaden kommer den över tid ge en besparing och en kostnadsmedvetenhet hos organisationen då det som inte används direkt uppmärksammas och avslutas.

Sammanfattning

Effektivisering av faktureringen ger er större möjligheter till uppföljning och analys av kostnaderna samtidigt som ordning och reda leder till besparing. Vill ni veta mer om hur Pro kan skapa mer ordning och reda i din organisation titta gärna på vårat webinar “Ordning och reda på alla prylar, tjänster, licenser och kostnader”.

Med Pro kan er organisation spara tid, pengar och bli mer effektiva i faktureringsprocessen, det blir mer ordning och reda. Många processer i Pro sker med automatik och våra standardrapporter ger en tydlig överblick över kostnaderna. Pro ger en transparens som leder till kostnadsmedvetenhet ute i organisationen vilket i slutändan leder till besparingar.

Vill du veta mer, titta på vår demovideo!

Se vår demo