Karlskrona kommun

Kundcase

För tio år sedan led Karlskrona kommun av tidsödande manuell hantering av mobilfakturor och problem med att följa upp oanvänd utrustning i verksamheten, vilket gjorde att man beslutade sig för att använda Telecom Expense Management (TEM)-lösningen Pro från ProOpti Sweden AB.

 

Under de följande tio åren har Karlskrona kommun behov utökats och Pro-lösningen utvecklats från att vara ett TEM-system till att vara en lösning inom området Technology Optimization Management (TOM). Tack vare Pro har verksamheten fått fullständig transparens kring IT-information, ökad kostnadsmedvetenhet, enklare budgetering och smartare rapportering. Läs mer i detta kundcase.