Offentlig sektor - Årlig besparing på 17.2 miljoner kr

Kundcase

Offentlig förvaltning innebär en komplex miljö som kräver ett effektivt system för att styra och följa upp telefonin. ProOpti har stor erfarenhet av att möta dessa höga krav. Detta exempel från verkligheten är ett typiskt fall där en TEM-lösning från ProOpti bidragit till stora mätbara förbättringar. 

Den sammanlagda besparingen uppskattas till drygt 17 miljoner kr/år! Läs mer om hur det gick till.