Finansbranschen

Kundcase

 Förbättrad möjlighet för analys och uppföljning har lett till en bättre kundupplevelse samt miljonbesparingar genom minskad administration och ökad kontroll!

ProOpti har många kunder inom finansbranschen, både banker och försäkringsbolag. Gemensamt för båda grupperna är att de styrs hårt av Finansinspektionens tillsyn, regelgivning och tillståndsprövning. Det gör att dessa bolag i ännu större utsträckning än många andra företag måste ha ordning och reda på sin verksamhet. Detta är ett exempel på hur en befintlig kund i finansbranschen till ProOpti har dragit nytta av Technology Optimization Management-lösningen, Pro, för att få kontroll över sin verksamhet. Läs mer här!