Sofia Lennbom

Författare: Sofia Lennbom

Sofia Lennbom arbetar på utvecklingsavdelningen som Test- och kvalitetsansvarig för ProOpti. Hon tycket det är viktigt att produkten håller en hög kvalitet och att kunderna är nöjda. Sofia har lång erfarenhet av kundservice och utbildning inom olika telefoniplattformar.

Att hålla full koll på både kostnader och användande av IT-prylar när både prylarna och informationen om dem är utspridd i hela organisationen är inte så lätt. Men det är viktigt att hitta en lösning, eftersom verksamheter som samlar data på ett ställe har lättare att göra en klarare analys som sedan kan ligga som grund för viktiga beslut. I det här blogginlägget tittar vi på hur vår lösning Pro kan hjälpa er på vägen till nya insikter och bättre kontroll över era IT-investeringar.

Har ni bra koll på vad som används i verksamheten, hur stor del av IT-utrustningen som ligger oanvänd efter personer som har slutat?  Många företag kämpar med att samla all information på ett och samma ställe. En anledning till att det kan vara svårt är att företaget har flera olika system som inte kan integrera med varandra. Ni kanske uppdaterar systemen manuellt och uppdatering sker på flera ställen, vilket med inverkan av den mänskliga faktorn kan leda till misstag eller fel. Manuell hantering är dessutom ofta tidskrävande. Ett annat problem kan vara att det inte rapporteras in till alla instanser eller ens rätt instans när personer slutar. Det kan leda till att utrustning och licenser ligger outnyttjade och kostar verksamheten pengar, helt i onödan.

Företagens IT-utgifter ökar

Enligt SCB (Statistiska centralbyrån)  ökar företagens IT-utgifter kraftigt.

  • Utgifter för IT ökade med drygt 20 % mellan 2016 och 2017
  • Andelen externa IT-tjänster ökade med nästan 50 % mellan 2014 och 2017

Det gör det ännu viktigare för företagen att ha en klar bild över vad de faktiskt betalar för. Samtidigt ställs många branscher inför höga krav på nedskärningar och stramare budget. Har ni då full koll på era IT-utgifter och hur de används kommer ni i ett betydligt starkare förhandlingsläge gällande IT-avdelningens och verksamhetens behov.

Vet ni vad ni har och använder innan beslut om nya inköp tas?

För att kunna ta bra och kostnadseffektiva beslut vid omförhandling av befintliga system eller inköp av nya system behöver verksamheten ha en klar bild av vad som finns och vad som faktiskt används.

Men hur går du egentligen tillväga?  Läs om hur vår kund Karlskrona kommun har fått kontroll över sina  IT-kostnader, med hjälp av Pro i fallstudien, “Från mobilkoll till totalkoll“.

Bättre överblick med hjälp av TOM-lösningen Pro

Pro är en TOM-lösning (Technology Optimization Management)  som hjälper företag att få bättre överblick över kostnader och nyttjande. Med produkten kan ni på ett ställe samla verksamhetens data via integrationer för en bättre överblick och möjlighet till analysering. Vill du veta mer om begreppet TOM, titta på denna video.

Det här säger en av våra kunder i finansbranschen om produkten; ”Vi ser tydligt om någon anknytning inte används och betalas för i onödan och om en person slutar avslutas deras konto automatiskt. Det känns verkligen att det har blivit ordning och reda.Här kan du läsa mer om den spännande utvecklingen hos kunden. 

Sammanfattning

I takt med att utgifterna för IT ökar, ökar även behovet av att ha kontroll över verksamhetens utgifter och användning. TOM-lösningen Pro gör det enkelt för verksamheten att ha kontroll över vad som används och hur. Systemet samlar all information på samma ställe vilket gör det enkelt att få en bra överblick och möjlighet till analyser samt tydliga beslutsunderlag.

Vill ni vara en verksamhet som har kontroll över era utgifter och er användning? I vår demofilm kommer Johan och Niklas att prata om affärsvärdet och kundnyttan med Pro, samt visa valda delar av lösningen – Se hela filmen här!

Se vår demo