Niklas Cumzelius

Författare: Niklas Cumzelius

Niklas Cumzelius ansvarar och arbetar med försäljningen och utvecklingen av kunder till ProOpti. Niklas har lång erfarenhet inom Telekom och IT men drivs av nyfikenhet av nya tillämpningar och enkelhet.

Vid månadens slut tycker jag oftast att kostnaderna har en förmåga att vara större än jag själv anser att de bör vara. Kan summan på kreditkortet verkligen stämma? Vid en närmare kontroll av detaljerna visar det sig att det faktiskt stämmer. Men oavsett om jag ibland reagerar på att kostnaderna är högre än jag trott, så föredrar jag konkreta siffror framför känsla. På samma sätt bör fler företag tänka när det kommer till den konkreta statistik som kan blir starka beslutsunderlag.

När månaden då är slut, så kommer nästa fråga och utmaning. Mina löpande tjänster som jag betalar för; Netflix, Viaplay, Spotify, bredband, mobilabonnemang etcetera. Samtliga dessa tjänster bygger på att de ska vara enkla att använda och kostnaden är fast – bra, då vet jag vad det kostar.

Men det finns väl ingen som skulle prissätta en tjänst med varierande innehåll och som skulle ta en risk med att om tjänsten överutnyttjas så går bolaget med förlust? Det finns få företag som erbjuder faktiskt ”Pay as you go” för sina tjänster, oftast finns det en fast kostnad kopplad till tjänsten och en bindningstid. Det är klart att jag betalar ett överpris för tjänsterna eftersom jag inte nyttjar dem till max varje månad. Jag har vid flera tillfällen försökt att ansluta vårt fritidshus till ett existerande fibernät och själva anslutningen skulle gå bra men när det kommer till att aktivera en ”pay as you go” tjänst är det stopp.

Mitt behov är att när jag väl är på plats, och det varierar från år till år, vill jag kunna nyttja ett bra bredband men när jag inte är där vill jag inte betala för en tjänst som inte används. Ingen har hittills kunnat erbjuda mig den typen av tjänst utan det är fasta priser med bindningstid som gäller. Varför inte erbjuda en sådan tjänst och skapa små enkla intäktskällor?

 

IT-tjänster och hårdvara är ofta prissatta i överkant sett till behovet

Varför beskriver jag dessa olika scenarion som jag möter i min vardag? Är inte utmaningarna desamma även för företag och andra typer av organisationer fast med andra nyanser och volymer vad gäller omfattningen? Floran av de IT-tjänster och hårdvara som företagen erbjuder sina anställda är baserade på ett genomsnittligt behov och oftast i överkant om behoven jämförs med utbudet, för man vet inte riktigt hur stort behovet faktiskt är och det förändras dessutom över tid.

Tjänsterna baseras på avtal med företagen och där finns oftast krav på bindningstider och volym. Detta för att minska risken för leverantören och i vissa fall kan kunden få rabatt genom att binda upp sig. Så hur säkerställer vi att vi som kunder kan maximera nyttjandet av tjänsterna? Så vi inte har kostnader för tjänster som inte nyttjas eller kanske nyttjas till viss del, lite som mitt exempel med Netflix, Viaplay och bredband.

Statistik för att ta beslut på insikt istället för åsikt

Det är nu statistiken blir intressant. Vi kan fånga upp statistik med vår lösning Pro från de olika tjänsterna och till exempel se hur många som är installerade eller hur många som loggar in på nätet. När väl den statistiken är hanterad och kan visualiseras per kostnadsställe eller individ är det lätt att fördela den faktiska kostnaden med hjälp av en export till företagets egna ekonomisystem.

Men det kan såklart bli ännu bättre om vi dessutom adderar användarens perspektiv och synpunkter till den statistiken. Det som kallas ”human AI”, då får vi ett betydligt rikare och tydligare underlag som ger oss insikter på vilka tjänster som faktiskt stöttar och levererar ett mervärde för verksamheten. Återigen är det viktigt att det är enkelt för att vi ska lyckas fånga användarnas intresse att dela med sig av sina synpunkter.

Det görs via ProOpinion som är ett mobilt gränssnitt där användarna själva ger en tumme upp eller tumme ner. Dessutom kan vi säkerställa att vi faktiskt maximerar nyttjandet av de tjänster vi avtalat och inte hamnar i en situation där vi har kostnader för tjänster eller hårdvara som inte längre används och stöttar medarbetaren.

Så mitt tips är att börja lyssna på användarna och samla in deras information tillsammans med den datorgenererade statistiken som Pro ger dig. Det kommer att ge er ett tydligare beslutsunderlag som bygger på insikter istället för känsla.

Sammanfattning

Långa bindningstider och abonnemang med fasta kostnader som tickar på oavsett om det används eller inte är vanligt förekommande i många organisationer. Till viss del beror det på att många avtal ser ut så, att kostnaden inte baseras på hur mycket det används. Men det kan också bero på att företag är dåliga på att ta reda på vad som faktiskt används i organisationen, vilka system och tjänster som uppskattas av medarbetarna och inte. Pro kan hjälpa dig att på ett enkelt och smidigt sätt samla in de konkreta siffror du behöver för att kunna ta beslut på insikt framför åsikt.

Vill du veta mer om hur Pro fungerar och hur det kan stötta dig i ditt arbete? Se vår demo och testa redan idag!

 

Se vår demo!