Niklas Cumzelius

Författare: Niklas Cumzelius

Niklas Cumzelius ansvarar och arbetar med försäljningen och utvecklingen av kunder till ProOpti. Niklas har lång erfarenhet inom Telekom och IT men drivs av nyfikenhet av nya tillämpningar och enkelhet.

Organisationer behöver idag möta den snabba förändringstakten och strukturella förändringar, med vassare och smartare beslut operativt, taktiskt och strategiskt. Det ställer krav på riktigt tydliga beslutsunderlag.
Tydliga beslutsunderlag svarar på frågor som: Används rätt typer av IT-tjänster? Vilka IT-tjänster ökar i användning? Vad kostar IT-tjänsterna? Vilka IT-tjänster används inte eller uppfyller inte verksamhetens krav? Vad är besparingen om vi anpassar IT-tjänsterna efter faktiskt nyttjande?

Alla förändringar kräver underlag för beslut

Både större och mindre förändringar kräver underlag för beslut. Beroende på vem som ska ta del av underlaget behöver det anpassas eftersom olika personer kräver olika typer av information för att känna sig trygga i det beslut som de förväntas ta.  Vissa kräver en tydlig sammanfattning av vad det handlar om och effekten av rekommenderat beslut, medan andra kräver en högre detaljrikedom med siffror som understödjer föreslaget beslut.

Human AI?

Oavsett vilket innehåll som krävs är det viktigt att det finns process för inhämtning av data, både datadriven men viktigt är även att addera den mänskliga aspekten. Ibland kallar vi det för ”Human AI”. Vad menar vi med datadriven? Den information som finns i de olika IT system och tjänster som produceras men som primärt utvecklades för att säkerställa drift och att avtalade SLA upprätthålls, men den informationen är inte tillräcklig om vi ska agera proaktivt och vara verksamhetsnära. Vilket krävs om IT-funktionen ska vara ett drivande stöd och komma med förslag till förbättringar som träffar mitt i prick vad gäller organisationens förväntningar, eller ännu bättre. Överträffar eftersom medarbetarna i organisationen är proffs på sina verksamheter med kommer bli riktigt vassa om IT-funktionen kan ligga steget före vad gäller förslag på verktyg och tjänster som ska användas som underlättar deras vardag.

Om olika verksamheter i organisationen visste vilka verktyg som var optimala för dem ur både ett funktionsperspektiv men även ett kostnadsperspektiv skulle de till slut agera på egen hand och skaffa sig de tjänster som krävs. Så hur säkerställer vi som IT-avdelning och medarbetare att vi blir bättre på att ständigt ha våra ”öron mot rälsen” och fångar upp behoven?

Enkelt till beslut

Bättre och enklare processer som leder till att informationen uppdateras löpande och baseras på verksamhetens nyttjande och synpunkter. Viktigt är även att underlagen är transparenta och löpande delas med verksamheten. Det ger tillgång till en unik, gemensam och aktuell lägesbild. Vi har samma data men anpassat till respektive verksamhet och deras behov att ta ställning till. Besluten blir bättre och snabbare när underlagen baseras på data som användarnära och aktuell, kan man även presentera en trend och historik blir det än enklare.

Sammanfattning

Det finns mycket att vinna när en organisation blir datadriven och dessutom tar hävstång på verksamhetens faktiska behov och utmaningar.

Se till att skapa enkla, tydliga och automatiserade processer som repetitivt driver skapandet av beslutsunderlag, oavsett vart i organisationen personen finns. Det lägger grunden till snabba och kloka beslut som tas baserade på fakta och inte känsla. Det skapar även incitament för att skapa en kultur där besluten tas vid rätt tillfälle för bästa effekt.

Bättre beslutsunderlag, bättre processer, bättre resultat! Repetera!

Vill du veta mer om hur Pro fungerar och hur det kan stötta dig i ditt arbete? Se vår demo och testa redan idag!

Se vår demo