Swedavia Airport Telecom

Kundcase

Året var 2015 och marknaden kryllade av olika stödsystem som var för sig skulle kunna hjälpa Swedavia AT inom något specifikt område. Swedavia AT var dock på jakt efter ett system som kunde hjälpa dem att täcka behoven hos flera olika avdelningar. Behoven man ville tillgodose fanns
primärt inom tre avdelningar:

  • säljavdelningen; som vill kunna få ut rapporter på kundnivå
  • produktavdelningen; som vill få ut rapporter för respektive produktområde
  • innesälj och support; som dels supporterar säljavdelningen och dels hanterar alla felanmälningar

Behovsbilden var med andra ord väldigt diversifierad. Lösningen hittade Swedavia AT hos ProOpti och TOM-lösningen Pro (Technology Optimization Management). Läs mer om Swedavia ATs resa.