(Svensk version längre ner)

ProOpti launches Pro 9, which takes the complete grip on organizations’ IT services

On October 12, in front of a large number of enthusiastic customers and partners at Högberga gård, Lidingo, ProOpti launched its new version, Pro 9. The launch was very positively received, and many customers have already begun to book and plan upgrade projects.

With Pro 9, ProOpti helps its customers grasp their entire portfolio of IT services by tracking costs and usage in a simple way, empowering them with the clear grounds for decision making. Knowing what is used (or not) and having all costs visible is becoming increasingly important as IT service portfolios continue to grow. In the new module, ProOpinion, ProOpti also adds the voice of the end-user to help evaluate organizations’ service portfolios.

Pro 9 promises a brand-new customer experience (including the ability to brand reports and the interface with the customer's own logo and graphic profile), greatly simplified workflows and a completely new way of reviewing decisions through the activity panel, all so as to increase efficiency. Pro 9 also includes GDPR support, something that most customers will need in connection with the new EU regulations which will be introduced in May 2018.

Allowing business demands and the voice of users to be heard in a simple and easy way is important when an organization’s IT and communications portfolio often consists of a combination of services provided by both the IT department and by "Shadow IT." With the new ProOpinion module, end-users within the organization can easily say which IT services they enjoy and use, all via their mobile phones. In the portal they can rate which services are good, what they need more education in and which services they may not need at all. All this is compiled in a clear cockpit view to offer valuable information for service owners and managers with budget responsibility. ProOpinion makes it easier to decide which services to invest in, which ones can be terminated, and what shortcomings may need to be addressed.

"I am very proud of our customers positive comments about Pro 9 and how our solution can help end-users to easily find information about, and enjoy, different IT services through our new mobile solution, ProOpinion," says Johan Flink, Product Manager at ProOpti.

"ProOpti has undergone a name change this year, moving forward from Teleopti TEM, to better reflect the company’s expanded offer. With Pro 9, we take the step to broaden our offering and monitor all the IT costs, services and usage that form part of our customers' increasingly digitalized work environment. Having an active, two-way follow-up on this digital environment is crucial for the ever-increasing investment organizations make in their IT services,” concludes Kjell Persovin, CEO of ProOpti.

 

For more information, contact:

Kjell Persovin, CEO, ProOpti
Email: kjell.persovin@proopti.com

 


Den 12 oktober, inför en stor skara förväntansfulla kunder och partners, lanserade ProOpti sin nya version, Pro 9, på Högberga gård, Lidingö. Lanseringen mottogs mycket positivt och många kunder har redan börjat boka och planera projekt för att uppgradera.

Med Pro 9 hjälper ProOpti sina kunder att ta greppet om hela portföljen av IT-tjänster genom att enkelt följa upp kostnader och nyttjande samt ta beslut baserat på tydliga beslutsunderlag. Att veta vad som används, ej används och att synliggöra kostnader blir allt viktigare när tjänstefloran växer. Med nya modulen, ProOpinion, adderar ProOpti även användarnas röst för att utvärdera tjänstportföljen.

Pro 9 utlovar en helt ny kundupplevelse, bland annat genom möjligheten att utforma rapporter och gränssnittet med kundens egen logotyp och grafiska profil, kraftigt förenklade arbetsflöden och ett helt nytt sätt att se på rapportering av beslutsunderlag via aktivitetspanelen, som höjer effektiviteten. Pro 9 innehåller också GDPR-stöd, något som kunder kommer behöva i samband med införandet av den nya EU-regleringen i maj 2018.

Att låta verksamhetens krav och röst bli hörd på ett enkelt och smidigt sätt är viktigt när tjänstfloran ofta består av en kombination av tjänster som levereras av IT-enheten och ”skugg-IT”. Med den nya modulen ProOpinion kan organisationens slutanvändare, enkelt via mobilen, tycka till om de IT-tjänster de använder. Här kan de betygsätta vilka tjänster som är bra, vilka de behöver mer utbildning i och vilka de eventuellt inte behöver alls. Allt detta sammanställs och är värdefull information för tjänsteägare och chefer med budgetansvar, då det underlättar beslut om vilka tjänster man ska satsa på, vilka som kan avslutas, samt vilka brister som eventuellt måste åtgärdas.

”Jag är mycket stolt över kundernas positiva kommentarer om Pro 9 och hur vi kan hjälpa dem med en lösning där slutanvändarna enkelt kan finna information om och tycka till om olika IT-tjänster via vår nya mobila lösning, ProOpinion”, säger Johan Flink, produktchef på ProOpti.

”ProOpti har i våras genomfört ett namnbyte från Teleopti TEM för att bättre spegla vårt utökade erbjudande. Med Pro 9 tar vi steget fullt ut att följa upp alla IT-kostnader, tjänster och användande som är en del av våra kunders allt mer digitaliserade arbetsmiljö. Att ha aktiv tvåvägsuppföljning, på all denna IT, är avgörande för den allt större investering vi gör inom IT”, avslutar Kjell Persovin, vd på ProOpti. 

 

För mer information, kontakta:

Kjell Persovin, VD på ProOpti
E-mail: kjell.persovin@proopti.com