Säkerställ en lyckad UC&C-investering

Whitepaper

Dagens organisationer överhopas av en mängd olika IT- och kommunikationssystem som alla kräver underhåll, support och uppgraderingar.

 IT-investeringar genomförs för att öka medarbetarnas effektivitet. IT-chefens roll är att styra och säkerställa avkastningen på dessa investeringar (return on investment, ROI).

 UC (Unified Communications), ett modeord sedan mitten av 90-talet, är idag en allmänt vedertagen företeelse, och majoriteten av alla företag integrerar tekniken i sin IT-infrastruktur. Frågan är hur? Läs här för att få svaren.