Att dra nytta av decentraliseringen inom digital teknik

Whitepaper

En undersökning som VMware nyligen genomfört visade att 69 % av beslutsfattarna inom IT-frågor upplever att deras ansvar ”glider iväg”. 

De här resultaten, och de ämnen de berör, kan ligga till grund för intressanta diskussioner kring hur ökningen av tillgängliga IT-tjänster, och den förändrade köp- och säljprocessen till följd av detta, har transformerat IT-landskapet för de allra flesta företag.