GDPR - frågor och svar

Webbinarie

Dataskyddsdirektivet GDPR som trädde i kraft 25 maj 2018 var inte målgången för att ha alla system, processer och policys implementerade och fullt fungerande. Det var snarare startskottet för att effektivt kunna sätta in åtgärder mot de organisationer som inte påbörjat sitt systematiska arbete med hanteringen av personuppgifter.

Vår lösning Pro erbjuder en GDPR-funktion som enkelt raderar den anställde ur systemet, men behåller alla kostnader och andra debiteringar som behövs för redovisning i organisationen under skälig tid. Se vår korta film (10 minuter).